Anatomia Fantastyki - 10 - (1/2000)

okładka

Leszek Będkowski

Ponure raje Janusza A. Zajdla

Wizje społeczeństwe totalitarnych, czyli o prozie fantastycznonaukowej Janusza A. Zajdla

Na łamach AF pojawiały się prace magisterskie, zbiory szkiców i esejów krytycznoliterackich, a nawet leksykon filmowy - brakowało już tylko doktoratu.

I wreszcie w roku 2000 doczekaliśmy się publikacji powstałej na bazie rozprawy doktorskiej Leszka Będkowskiego. "Ponure raje Janusza A. Zajdla" poświęcone były twórczości najznakomitszego przedstawiciela polskiej fantastyki socjologicznej, a zwłaszcza wizjom społeczeństw totalitarnych w niej zawartych.

Zawartość:

Wstęp
I. Tradycje fantastyki socjologicznej w powojennej polskiej prozie science fiction 1945-1985
II. Zajdlowskie wizje społeczeństw zniewolonych
III. Komunikacja literacka w powieściach Janusza A. Zajdla
Zakończenie
Neologizmy science fiction w powieściach Janusza A. Zajdla
Bibliografia opracowań

Summary

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Jan Plata Przechlewski, Krzysztof Papierkowski
Okładka: Rafał GosienieckiWydawnictwo: Gdański Klub Fantastyki
Tytuł: Anatomia Fantastyki
Liczba stron: 78
Format: A5
Papier: offsetowy
Druk: cz.-b.
Dystrybucja: sklepy specjalistyczne, własna


blog comments powered by Disqus