Anatomia Fantastyki - 12 - (1/2001)

okładka

Artur Kawiński

Tolkien. Barwy pieśni

Opisanie muzycznego świata Śródziemia

Związki muzyki ze Śródziemiem są wielorakie i oczywiste dla każdego czytelnika twórczości Tolkiena. Ale nie było do momentu wydania przeredagowanej pracy magisterskiej Kawińskiego poświęconej temu zagadnieniu książki po polsku. Wypełniliśmy i tę lukę w refleksji nad dziełem naszego ulubionego pisarza.

Zawartość:
Wstęp
I. Twórca muzycznego świata
II. Ontologia muzycznego świata
III. Absolut muzycznego świata
Coda
Aneks
Bibliografia
Summary

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Jan Plata Przechlewski, Krzysztof Papierkowski
Okładka: ilustracja pochodzi z "Koncertu anielskiego" – fragmentu ołtarza z Isenheim autorstwa Mathisa Gothard-Neithardta
Ilustracje w tekście: pochodzą ze stron www.snapsite.com i www.tolkien.art.pl oraz z archiwum autoraWydawnictwo: Gdański Klub Fantastyki
Tytuł: Anatomia Fantastyki
Liczba stron: 82
Format: A5
Papier: offsetowy
Druk: cz.-b.
Dystrybucja: sklepy specjalistyczne, własna


blog comments powered by Disqus