[fo:pa] - 2 - (1/2005) seks/libido

okładka

"Mój problem to seks, a jeśli nawet nie - to seks przesłania ten problem" (A. Gray).

Seksualność rozumiana jako biologiczna siła napędowa wyznacza jeden z największych obszarów ludzkiego życia. Jednocześnie - w zależności od kręgu cywilizacyjnego i kulturowego - jest ona silnie zróżnicowana i wyraża się w ogromnej ilości form. Poprzez swój społeczny wymiar motywuje do nawiązywania kontaktów i więzi interpersonalnych - wyznacza możliwość rozwoju osobniczego i naznacza ów rozwój płciowością. To oczywiste. Bogactwo praktyk seksualnych, kultur należących zarówno do cywilizacji Wschodu, jak i Zachodu, pozwala wysnuć nam wniosek, iż seks jest powszechną formą komunikacji. Jednakże w procesie dziejowej kulturalizacji jej specyficzny kod uległ tabuizacji. Wykształcona w ten sposób "kulturowa nowomowa" wyłączyła z komunikatu istotne mówienie o seksie, a wyeksplikowała wymiar strukturalnego libido. Sprowadziła seks do biologicznej potrzeby - mechanicznej i sterowalnej - ukierunkowanej jedynie na rozładowanie napięcia seksualnego. Zachód stechnologizował seksualność, wytworzył patologiczne pojęcie seksu i wysłał je na leczenie. Wschód natomiast patologię uwznioślił do rangi boskiej, okrasił duchowością i nauczał jak ją osiągnąć. Dychotomiczne rozumienie "seks/libido" pozwala nam snuć różnorakie opowieści na temat seksualności człowieka. Seks bywa błogosławiony i bezinteresowny. Charakteryzuje się powtarzalnością choć jest osobliwy. Jest pewnego rodzaju grą i zabawą, a zarazem środkiem do osiągnięcia harmonii między człowiekiem a absolutem... Zorganizowana w grudniu w Szczecinie interdyscyplinarna konferencja "Sex" była naszą pierwszą próbą zakreślenia "kultury seksu", ten numer jest drugą. Tematyka seksu była i będzie wzbudzać emocje i towarzyszące im kontrowersje. Bez względu na wyciągnięte wnioski i wszelkie nauki zeń wynikające, zalecamy: "Komunikujmy się Panie i Panowie! Komunikujmy!"

"Indywidua nie ożywiane silnymi namiętnościami są tylko bytami przeciętnymi. Wielcy ludzie powstawać będą zawsze jedynie dzięki wielkim namiętnościom; stajemy się głupi, gdy nie jesteśmy już namiętni lub przestajemy tacy być" (D.A.F. de Sade).

Spis treści:

Bogdan Banasiak, Erotyzm u Sade’a
Daniel Ziarkowski, Haiku erotyczne
Adam Krawiec, Seksualność, której nie było
Daniel Ziarkowski, Myśli [p]różne
Andrzej Skrendo, Poezja esemesów
Przemysław Grzesiński, Corrida
Arkadiusz Ławniczak, Cubbiculum
Inga Iwasiów, Sex: hipoteza konieczna
Joanna Wojćik, Wielogłos wokół Almódowara
Jerzy Kujawski, Fraszki
Mściwoj Bies, Homo Erectus
Ibn al Sin, wiersze
Alan Sasinowski, Dni morza (cz.2)
Konrad Wojtyła, wiersze
Piotr M. Kryk, Uwagi na marginiesie ciała 2
Jan Rym, wiersze
Efekt niewiedzy, wywiad z Kanzenem Maślankowskim
Mirosław Witkowski, Wszyscy mężczyźni to pederaści
Konrad Wojtyła, Rafała Wojaczka erityczne przygody z poezją
Jerzy Kujawski, wiersze
Zbigniew Izdebski, Życie seksualne Polaków
Jerzy Kochan, Markiz de SadeWydawnictwo: Operahaus
Tytuł: [fo:pa]
Data wydania: 1/2005
Liczba stron: 96
Format: B5
Papier: kredowy
Druk: cz.-b.
Dystrybucja: saloniki, księgarnie
Cena z okładki: 12 zł


blog comments powered by Disqus