[fo:pa] - 6 - (1/2006) nie/wiedza

okładka

Jeśli chcesz wiedzieć, pytaj. Tak mogłaby brzmieć najprostsza recepta. Świat został opisany, zmierzony, człowiek ujęty we wzory i wzorce. Brakujące części, nieścisłości w opisie, białe plamy uzupełniają dziś specjaliści. Tak się sądzi, i sąd to poniekąd słuszny - masowość kultury, wiedzy, ogromniejąca każdego dnia ilość nowych informacji wykluczają posiadanie wiedzy o wszystkim. Wykluczają nawet możność racjonalnego sformułowania niektórych zapytań... Czy pytać więc specjalistów, jeśli współczesność się specjalizuje, przestała dostrzegać całość, widzi jedynie jej części? Ich również, to uzupełnienie recepty. Ale pytać i tych, których wiedza, choćby cząstkowa, może wydawać się bardzo odległa od stawianego przez nas problemu, od naszych poszukiwań, lecz - jest. Banalne z pozoru stwierdzenie, że świat przestał był jednorodny, że nie każde nieznane uda się racjonalnie wytłumaczyć i zmienić w powtarzalny wzór, to przecież... efekt poszerzania wiedzy, wynik naukowego namysłu. Wedle Paula K. Feyerabenda "nauka jest znacznie bliższa mitologii, niż akademiccy filozofowie skłonni są przyznać". Nie wyklucza to w żaden sposób jej przydatności, choć wskazuje m.in. na fakt, iż nie jest ona jedynym wiarygodnym sposobem poznania. Wiedzy dostarcza nie tylko ona, i nie mamy na myśli wyłącznie religii... Czy więc nauka i wiedza są terminami, których treść jest choćby zbliżona? Czy miejsce jest dziś na mądrość - słowo to rzadko dziś używane - przypisywaną starcom, bo nabywanej z wiekiem? Niechaj, jak pisał Paul Virilio, ’’bomba informacyjna tyka", lepiej jest wiedzieć. Również o tym, jak wiedza, zwłaszcza w ujęciu nam jak najbardziej współczesnym, stawać się może przedmiotem wiary i bałwochwalczych uniesień. I jak, paradoksalnie, coraz mniej może być w niej człowieka. Grzeszmy więc, Adam i Ewa, jak wiemy, nie zostawili nam wyboru.

Spis treści:

Eugeniusz Obarski, Rozbudzenie lotosów
Marcin Miłkowski, Epistemologia znaturalizowana
Tomasz Pietrzak, wiersze
Robert Piłat, Architektura ludzkiego wnętrza
Wojciech Kral, Dwa wieczory (część trzecia)
Katarzyna Waszczyszyn, Egzystencja lękliwego kolaboranta
Szpryngle Witkacego, wywiad z Januszem Deglerem
Marcin Bałczewski, Bałczewski vs Peoples
Grzegorz Wysocki, "Ja"-Inny
Robert Jurszo, I can feel your pain
Andrzej Brodziak, O czterech rodzajach niepojętych niezwykłości
Adrian Sinkowski, wiersze
Eksploracja udomowiona, wywiad z Karolem Piaseckim
Marcin M. Bogusławski, Dramat jako żywioł... (część pierwsza)
Finanse i populizm, wywiad z Waldemarem Tarczyńskim
Jarosław Błahy, Świnia pancerna

Jan Rym, wiersze
Dyler Turden, Metoda stymulująca
Marcin Sieńko, O demonach (samo)zwątpieniaWydawnictwo: Operahaus
Tytuł: [fo:pa]
Data wydania: 1/2006
Liczba stron: 96
Format: B5
Papier: kredowy
Druk: cz.-b.
Dystrybucja: saloniki, księgarnie
Cena z okładki: 12 zł


blog comments powered by Disqus