[fo:pa] - 7 - (2/2006) komunikaty

okładka

"Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura" (Johann Herder)

Alfabet i druk, które stały się dla człowieka pewną strukturą rzeczywistości i jej pojmowania, to wynalazki bezsprzecznie przydatne, choć jednocześnie mówi się, że dzięki nim rzeczywistość spętana została w więzach linearności. Jednakże z poprzednika nie wynika już tylko następnik, nie jest wyłącznie tak, że "od p do q". Komunikat i przekazujące go medium doprowadzić nas mogą w jednej chwili do miejsc, których nie zakładał nadawca. Druga edycja Festiwalu Myśli Drukowanej, od-bywającego się rokrocznie w Szczecinie, za myśl przewodnią miała właśnie "Komunikat"... Bieżący numer ukazuje część tego wydarzenia "komunikatów" - wydarzenia nazwanego nieco przekornie, jest bowiem w nim metafora i imperatyw przekazu istniejącego najpełniej w spotkaniu, nie zaś w zamkniętej księdze. Jeśli więc [fo:pa] pełni tu nieraz rolę służebną, to nie zamyka słów wypowiedzianych wówczas, by umarły. Przeciwnie - w dość linearnie poukładany sposób rozszerza owe spotkania i daje możliwość uczestniczenia w nich innym. A że media to najpowszechniejsze dziś otoczenie komunikacyjne człowieka, że możemy je wykorzystać, nie możemy zaś od nich uciec - zbierając informacje, jak protoplaści homo sapiens pożywienie (McLuhan). Cóż, uczta otwarta, zaproszony jest każdy. W klasycznej i - wciąż jeszcze - kulturalnej formie, pachnącej farbą drukarską.

Spis treści:

Dariusz Śnieżko, Słowa: od dźwięku do obrazu
Andrzej Wątorski, Czy słowa mają narodowość?
Jerzy Prokopiuk, Alfabet w perspektywie ezoterycznej
Sławomir Kuźnicki, wiersze
Ewa Kochan, Spór o kulturę obrazu
Waldemar Szypuła, Szczeliny (część pierwsza)
Rafał Derda, wiersze
Krzysztof Kowalczyk, Zaklinacze X Rzeczpospolitej
Mateusz Piskorski, Język polityki językiem fikcji?
Wojciech Hawryszuk, O czym szumią wierzby?
Marcin M. Bogusławski, Dramat jako żywioł... (część druga)
Krzysztof Matuszewski, Rana komunikacji (część pierwsza)
Michel Houellebecq, wiersze
Marcin Bałczewski, Nie(s)pełn(i on)e kawałki
Andrzej Skrendo, Krzyk - nowa forma sztuki?
Dawid Majer, wiersze
Szymon Wątorek, Recepcjonista
Jarosław Błahy, Down for you is up
Dariusz Trzciński, Advocatus Diaboli vs. ChinyWydawnictwo: Operahaus
Tytuł: [fo:pa]
Data wydania: 4/2006
Liczba stron: 96
Format: B5
Papier: kredowy
Druk: cz.-b.
Dystrybucja: saloniki, księgarnie
Cena z okładki: 12 zł


blog comments powered by Disqus