II Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 25 marca 2013

"Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych "Słowa, dobrze, że jesteście”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. Mogą to być osoby piszące rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami (za pomocą specjalnych programów komputerowych).

W tym roku przewidziane są dwie kategorie: osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami.

Laureatom konkursu w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne:
I miejsce – 5 tys. zł,
II miejsce – 3 tys. zł,
III miejsce – 2 tys. zł.

Nadesłane wiersze oceni jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Leszek Aleksander Moczulski i Adam Ziemianin.

W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceniania prac, uczestnikowi w momencie rejestracji zostanie przypisany unikalny kod, którym oznaczone będą jego utwory.

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania 5 utworów poetyckich.

Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji uczestnika stanowią:
- wypełniona i podpisana własnoręcznie (lub przez pełnomocnika) KARTA ZGŁOSZENIOWA;
- zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej czytelnie podpisane OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA;
- 5 utworów poetyckich (długość jednego utworu nie może przekraczać dwóch stron standardowego maszynopisu);
- kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty rejestracyjne są do pobrania na stronie konkursu.

Wiersze oraz wymagane dokumenty, w tym m. in. kopię orzeczenia o niepełnosprawności należy przesłać nie później niż do 25 marca 2013 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@republikamarzen.org z dopiskiem "Konkurs poezji”, lub pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Socjalna "Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków z dopiskiem "Konkurs poezji”

Ogłoszenie wyników nastąpi 17 maja.

Wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca, podczas 9. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie.

W razie pytań i wątpliwości organizatorzy konkursu proszą o kontakt pod numerem telefonu: (12) 415 10 33, +48 661 22 33 16.
Pytania można także kierować pisemnie na adres email: biuro@republikamarzen.org lub paulinawalotek@republikamarzen.org.blog comments powered by Disqus