I Konkurs Literacki Magazynu Krakowskiej Sztuki Niszowej ANTRESOLA


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 10 października 2009

Gatunek: proza

Termin nadsyłania prac: do 10 października 2009r.

Należy wysłać: opowiadanie nieprzekraczające 3 stron wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman, rozm. 12) o tematyce dowolnej, niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane wcześniej, napisane w języku polskim.

Organizator: Magazyn Krakowskiej Sztuki Niszowej ANTRESOLA

Nagroda: w postaci książkowej

Autorzy: 16-30 lat

Regulamin konkursu:

1. Celem I Konkursu Literackiego Magazynu Krakowskiej Sztuki Niszowej ANTRESOLA jest promocja młodych, nieznanych autorów, oraz ich dzieł, a także promocja Magazynu ANTRESOLA.
2. Uczestnicy konkursu wysyłają na adres mailowy Magazynu: redakcja@antresola.art.pl pracę, nieprzekraczającą objętości 3 stron maszynopisu (zapisanego w formacie Word, lub Open Office). W tytule wiadomości powinien znaleźć się dopisek – konkurs literacki. Prace powinny być opatrzone godłem autorskim, oraz danymi kontaktowymi (tel; adres e-mail) autora.
3. W skład trzyosobowego Jury konkursowego wchodzą dziennikarze (Sławomir Hornik i Karolina Kulczyk), oraz redaktor (Marta Stasiak) Magazynu Antresola.
4. Werdykt zapada na posiedzeniu plenarnym Jury.
5. Jury ocenia walory artystyczne nadesłanych prac, spójność i dojrzałość artstyczną.
6. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda w postaci książkowej, oraz publikacji zwycięskiego tekstu na łamach Magazynu Krakowskiej Sztuki Niszowej Antresola
7. Jury może przyznawać wyróżnienia
8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Inauguracji Działalności Magazynu Krakowskiej Sztuki Niszowej. Impreza odbędzie się w lokalu Harris Piano Jazz Bar, Rynek Główny 28, dnia 19 października.
9. Jury zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, oraz do wprowadzania zmian.blog comments powered by Disqus