II Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 25 marca 2010

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku

ogłasza

II Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza


1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nie nagradzanych i nie publikowanych, w czterech egzemplarzach maszynopisu.
Wiersze powinny być podpisane godłem, którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu. Prosimy też o dołączenie krótkiego oświadczenia o tym, że osoba nadsyłająca wiersze jest ich autorem.

3.Prace należy przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek
z dopiskiem: „konkurs poetycki”
Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 25 marca 2010 roku (data stempla pocztowego).

4.Ogłoszenie i podsumowanie wyników nastąpi podczas obchodów Światowego Dnia Książki w kwietniu br. o czym nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

6.Patronem medialnym konkursu są „Nowości Włocławskie”.blog comments powered by Disqus