III Małopolski konkurs literacki dla młodzieży "U stóp Kaliope"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 31 października 2010

III Małopolski konkurs literacki dla młodzieży "U stóp Kaliope"

Organizator: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Regulamin

1.Cele konkursu: Rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni literackiej młodzieży oraz prezentacja wartościowych przykładów literackiej twórczości młodych pisarzy

2.Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z województwa małopolskiego

3.Kategorie wiekowe uczestników: klasy gimnazjalne (kat.A), klasy ponadgimnazjalne (kat.B)

4.Tematyka zgłaszanych prac dowolna.

5.Do konkursu nie mogą być zgłaszane utwory już drukowane oraz nagradzane w innych konkursach.

6.Na konkurs można nadsyłać: wszelkie formy prozatorskie: opowiadania, fragmenty powieści, baśnie, science-fiction i inne. Objętość pracy maksymalnie do 5 stron znormalizowanych maszynopisu lub wydruku komputerowego - jedna strona to 1800 znaków. Każdy utwór musi być nadesłany w 3 kopiach.

7.Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie utworów z zaznaczoną kategorią wiekową (A,B) na adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2 31 - 027 Kraków (koniecznie z dopiskiem ”U stóp Kaliope”). Zgłoszenie musi zawierać następujące dane uczestnika: Imię, nazwisko, kategoria wiekowa, klasa, adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres mailowy, nazwę i adres szkoły.

8.Termin nadsyłania prac mija 31 października 2010 (decyduje data stempla pocztowego).

9.Nadesłane prace oceni jury powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny.

10.Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs ani nie informują o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych.

11.Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na bezhonoraryjne wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury.

12.Laureaci konkursu otrzymają od organizatorów nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

13.Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 1 grudnia 2010, o godz. 14 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie.

14.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników.

15.Aktualne informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury pod adresem www.lamelli.com.pl

16.Osoba do kontaktu: Anna Gregorczyk, akosciuszko@lamelli.com.pl, 012 422 08 14 w. 16.

Projekt dofinansowany przez Gminę Miejską Krakówblog comments powered by Disqus