Konkurs literacki LUBLIN.RMX


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 29 kwietnia 2013 do 25 maja 2013

W nocy z 8 na 9 czerwca 2013 roku, w Lublinie po raz siódmy  odbędzie się Noc Kultury. Z tego powodu energie miasta przejawiać się będą na siedem sposobów. Tej nocy można będzie przeżyć eksplozję sztuk wizualnych, filmu i teatru, poczuć mrowienie wiedzy, miasto będzie pulsować w rytm muzyki i tańca, porywać będzie także moc słowa. I właśnie do osób parających się słowem, skierowany jest wyjątkowy konkurs LUBLIN.RMX na utwór literacki polegający na twórczym i autorskim odczytaniu tekstów pisarek i pisarzy związanych z Lubelszczyzną.

W oparciu o wiersze lub fragmenty prozy autorów i autorek z regionu, uczestniczki i uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie własnych inter-tekstów: literackich mash-upów, aluzyjnych story-tellingów, impresjonistycznych miniatur, drobiazgowych interpolacji, czy też poetyckich remiksów, wpisując się̨ w ten sposób w okołolubelską literaturę̨. Forma tekstów jest dowolna: organizatorzy czekają na prozy poetyckie, sonety, haiku, ody, piosenki, vilanelle, kaligramy, itp. W skrócie, od abecedariusza do wyliczanki.

Wybór tekstów źródłowych pozostaje w gestii uczestniczek i uczestników konkursu. Mogą̨ to być klasycy pokroju Biernata z Lublina, literaci międzywojennego Lublina tacy jak Franciszka Arnsztajnowa, Józef Łobodowski, czy Józef Czechowicz, twórczynie i twórcy powojenni jak Anna Kamieńska, jak również̇ współcześni pisarze i pisarki - Julia Hartwig, Bohdan Zadura, Andrzej Niewiadomski, Marcin Wroński. Przy wyborze tych tekstów pomocny może być obszerny Leksykon (http://teatrnn.pl/leksykon) oraz rozbudowane Przewodniki Lublin 2.0 (http://teatrnn.pl/przewodniki) przygotowane przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN. Otwierają̨ one na oścież̇ drzwi do przeszłości i teraźniejszości lubelskiej kultury literackiej. Pozwalają̨ też na spacer po centrum oraz peryferiach miasta - te peregrynacje po linkach mogą̨ stanowić początek własnej artystycznej wędrówki po tekstach Innych.

Organizator podkreśla, że zależy mu, by powstałe autorskie palimpsesty wchodziły w dialog z Lublinem jako miejscem literackotwórczym, położonym co prawda na uboczu, ale narracyjnie i formalnie inspirującym w sposób niemarginalny. Byście swoimi wersami, parafrazując tekst piosenki lubelskiego składu Chonabibe, „byli tu u siebie”.

   1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda główna: czytnik e-booków.

Ponadto nagrodzone teksty, obok tekstów uznanych twórczyń i twórców profesjonalnych specjalnie zaproszonych do udziału w Nocy Kultury 2013, złożą się̨ na antologię dostępną̨ bezpłatnie w formie e-booka (z własnym ISBN) na stronie nockultury.pl, ale - co najważniejsze – będą wyświetlone w kilku kluczowych miejscach Krakowskiego Przedmieścia i Starego Miasta, czyli na trasie traktu Nocy Kultury. Literatura naniesiona na ściany budynków wejdzie w miasto, wychodząc naprzeciw tym, które i którzy tej czerwcowej nocy zdecydowali się̨ wyjść w miasto. Oprawa graficzna wierszy powierzona zostanie lubelskim artystkom i artystom wizualnym. Planowane jest też stworzenie na bazie wybranych tekstów słuchowiska radiowego.

  1. Konkurs ma charakter otwarty.

  2. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. W skład Jury wejdą przedstawiciele i przedstawicielki lubelskich środowisk artystyczno-kulturalnych.

  3. Można zgłaszać wyłącznie teksty, które nie były wcześniej nagradzane ani publikowane w formie papierowej czy też na stronie internetowej.

  4. Prace konkursowe należy wysłać w formie pliku (dokument tekstowy lub pdf) na adres: lublin.rmx@gmail.com

  5. Termin nadsyłania utworów: 25 maja 2013 roku (decyduje data wysłania pliku)

  6. Werdykt jury zostanie ogloszony 5 czerwca 2013 roku.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową można znaleźć na www.nockultury.pl

 

Organizator konkursu:

Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin

Pomysłodawca, koordynator i osoba kontaktowa:

Bartosz Wójcik (be.wojcik@gmail.com)blog comments powered by Disqus