Konkurs na opowiadanie kryminalne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 15 sierpnia 2013

Regulamin Warsztatów Literackich (Kryminalne Warsztaty Literackie)
organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013

1. Miasto Wrocław oraz Wydawnictwo EMG ogłaszają konkurs na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotną rolę odegra miasto Wrocław.

2. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Literackich organizowanych we Wrocławiu w dniach 9-12 października 2013 w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody w postaci publikacji opowiadań w zbiorze opowiadań. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zgłoszonego opowiadania.

4. Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie do 24 uczestników, którzy w terminie do dnia 15 sierpnia włącznie nadeślą na adres redakcja@portalkryminalny.pl  niepublikowane dotąd w żadnej formie opowiadanie lub szkic opowiadania, zawierające intrygę kryminalną lub sensacyjną, w którym istotne znaczenie odgrywać będzie miasto Wrocław. Listę zakwalifikowanych uczestników jury (przedstawiciele Wydawnictwa EMG i Biura Promocji UM we Wrocławiu) podadzą do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do dnia 15 września 2013.

5. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia we wtorek 8 października 2013 pomiędzy godziną 14.00 a 20.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Kolacja i spotkanie organizacyjne zostało zaplanowane na 20.30.

6. Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg we Wrocławiu oraz wyżywienie podczas trwania warsztatów. Uczestnicy dojadą do Wrocławia na własny koszt. Jeśli do udziału w warsztatach zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy zapewnią mu nocleg ze śniadaniem w miarę wolnych miejsc i w przypadku wyrażenia wyraźnej chęci. Brak takiego oświadczenia zobowiązuje Organizatora do zapewnienia wyżywienia w zakresie: obiad, kolacja.

7. Warsztaty rozpoczną się 9 października i potrwają do 12 października. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 8 do 13 października.

8. Zajęcia, w czasie których trenerzy będą pracować z uczestnikami nad tekstami ich opowiadań lub szkiców opowiadań będą odbywać się codziennie pomiędzy 10.00 a 14.00.

9. Uczestnicy zostaną losowo podzieleni na trzy grupy, z których każda będzie pracować pod okiem jednego z trzech trenerów.

10. Dodatkowo uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w wykładach otwartych, które zostaną zorganizowane w ramach warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013.

11. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku, jeśli organizator podejmie decyzję o wydaniu wszystkich lub części opowiadań w osobnym zbiorze.

12. Od zakończenia warsztatów uczestnicy będą mieć miesiąc na nadesłanie skończonych tekstów.

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie osiemnastu lat.

14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

15. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 27 000 znaków ze spacjami, tj piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu.

16. Szkic opowiadania zgłoszony do konkursu nie może być mniejszy niż 3600 znaków ze spacjami i większy niż 9000 znaków ze spacjami.

17. Szkic powinien zawierać: pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.

18. Po zaakceptowaniu regulaminu, kandydaci, chcący wziąć udział w warsztatach wypełniają tabelę stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Po jej wypełnieniu zostanie wygenerowany kod, który powinien zostać podany w temacie maila zgłaszającego opowiadanie lub szkic opowiadania.

19. Opowiadanie należy załączyć do maila w programie Word, a nad tytułem opowiadania należy powtórzyć kod. Nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu. Dopiero po wyborze opowiadań system porówna kody z danymi osobowymi. Wcześniej jurorzy nie będą znali nazwisk zgłaszających się kandydatów.

20. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do warsztatów zostaną usunięte z systemu.

21. Autorzy zwycięskich opowiadań lub szkiców wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik oraz tytułu nagrodzonego opowiadania lub szkicu opowiadania.blog comments powered by Disqus