Wyślij wiadomość do Pana Cogito - Konkurs Fundacji im. Zbigniewa Herberta


Czas trwania konkursu: od 5 października 2013 do 18 października 2013

„CZEGO ŻYCZYSZ CZŁOWIEKOWI MYŚLĄCEMU?
– WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO PANA COGITO”
Konkurs Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Konkurs „Czego życzysz człowiekowi myślącemu? – Wyślij wiadomość do Pana Cogito” ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz twórczości Herberta, nakłonienie do refleksji nad wartościami propagowanymi przez poetę, a także przybliżenie postaci Pana Cogito jako jednostki wolnej, niezależnie myślącej i poszukującej.

Konkurs jest organizowany z okazji 89. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, która przypada w dniu 29 października 2013 r. Na Facebooku na profilu Pan Cogito będzie udostępniona specjalna aplikacja, dzięki której każdy uczestnik będzie mógł przesłać wiadomość do Pana Cogito. Osoby, które nie korzystają z Facebooka, będą także mogły wziąć udział w konkursie, wysyłając wiadomość na adres Pan.Cogito@fundacjaherberta.pl.

To kolejny konkurs realizowany przez Fundację im. Zbigniewa Herberta skierowany do młodych ludzi. Wcześniej zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny i konkurs na najlepszy scenariusz, teraz czas na krótką formę tzw. mem – krótki tekst wpisany w zdjęcie ilustrujące człowieka myślącego. Staraliśmy się wyjść naprzeciw zwyczajom oraz fascynacjom współczesnych młodych ludzi – nie tylko odbiorców, lecz również współtwórców tekstów kultury, dlatego zaproponowaliśmy właśnie taką formułę konkursu, angażującą nowe kanały komunikacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu wartości ważne w twórczości Zbigniewa Herberta będą bardziej popularne wśród młodzieży. – powiedziała Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Jury - na czele którego stanie Katarzyna Herbert - wybierze najlepsze prace. Pod uwagę zostaną wzięte następujące aspekty:

- oryginalność ujęcia tematu,

- poprawność językowa,

- humor

- uwzględnienie herbertowskich wartości.

 

Nagrodami w konkursie będą:
- 15 tomów prozy i poezji Zbigniewa Herberta,

- słuchawki bezprzewodowe Beats by Dr. Dre,

- tablet multimedialny Samsung

- czytnik E-booków Amazon Kindle.

 

Konkurs „Czego życzysz człowiekowi myślącemu? – Wyślij wiadomość do Pana Cogito” jest przedsięwzięciem przygotowanym przez Fundację im. Zbigniewa Herberta w ramach kampanii edukacyjnej „Pan Cogito”, której celem jest zaproszenie młodzieży do dialogu wokół twórczości poety.

Więcej informacji o konkursie i Fundacji im. Zbigniewa Herberta:

  • www.fundacjaherberta.com

  • www.facebook.fundacjaherberta.com

  • www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogitoblog comments powered by Disqus