Konkurs na Dobrą Powieść


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 30 września 2010

Regulamin Konkursu na Dobrą Powieść
 
Zagadnienia ogólne:

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo "Drzewo Laurowe" z siedzibą w Zielonej Górze, zwane dalej Wydawnictwem.

2. Uczestnikami są autorzy Działa w postaci jednej z wybranych w pkt. 3. kategorii.

3. Konkurs na Dobrą Powieść obejmuje trzy kategorie:

- Powieść realistyczną,

- Pamiętnik,

- Bajka - dla dzieci i dla dorosłych.

Przy czym nadesłane Dzieło powinno być inspirowane lub odwoływać się w treści do "dobrych" wartości, w tym: Wiary, Nadziei i Miłości w chrześcijańskim rozumieniu.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do osób bez dorobku literackiego debiutanci, niezależnie od wieku i bez względu na narodowość i wykształcenie.

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do organizatorów w formie elektronicznej  gotowego tekstu Dzieła w znormalizowanej formie, formacie A4, z 1 800 znaków na stronie, którego autor jest twórcą i do którego posiada pełnię praw autorskich. Przy czym wolno przesłać tylko jedno dzieło z jednej wybranej kategorii.

3. Nadesłane Utwory prozatorskie nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane w żadnym z pól eksploatacji jak też nie mogą brać udziału i być nagradzane w innych konkursach.

4. Konkurs jest przeznaczony dla osób mówiących w języku polskim, bez względy na miejsce zamieszkania i w takim języku należy przysyłać teksty.

5. Dzieło nie może zawierać treści niedozwolonych oraz naruszać praw osób trzecich.

Zgłoszenie do konkursu:

1. Gotowy tekst należy przesłać na adres email: redakcja[at]skryby.pl wyłącznie w formie elektronicznej, z dopiskiem w temacie: Konkurs na Dobrą Powieść - wybrana forma (powieść, pamiętnik, bajka).

2. Do tekstu należy dołaczyć informację krótkie streszczenie Dzieła, imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką biografię.

Terminy

1. Dzieło należy przesłać do 30 września 2010 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu i wybór prac nastąpi do końca grudnia 2010 r.

2. Autorzy najlepszych Dzieł zostaną powiadomieni drogą elektoniczną.

Nagrody

1. Autorom najciekawszych prac Wydawnictwo zaproponuje współpracę i wydanie Dzieła.

Informacje dodatkowe

1. Wydawnistwo nie zwraca nadesłanych prac.

2. O wynikach zostaną powiadomieni wyłącznie laureaci konkursu.

3. Wszyscy autorzy, którzy przystępują do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przygotowania publikacji i ogłoszenia wyników.blog comments powered by Disqus