Konkurs na dokończenie powieści "Drugie spojrzenie na planetę Ksi"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 31 grudnia 2011

Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA i Spadkobierczynie Autora, Pani Jadwiga Zajdel oraz Joanna Zajdel-Przybył, ogłaszają konkurs na kontynuację powieści Janusza A. Zajdla.

Twórczość Janusza Zajdla, przerwana w najlepszym momencie, zasługuje na kontynuację w duchu oryginału. Pisarz pozostawił kilka konspektów, w tym konspekt i trzy pierwsze rozdziały powieści Drugie spojrzenie na planetę Ksi.

Poszukujemy twórcy, który ukończy rozpoczętą przed dwudziestu pięciu laty powieść.

1. Objętość pracy
- 20 do 30 stron (maksymalnie 1800 znaków na stronę) oraz próbkę tekstu;
- streszczenie dalszej części (do dwóch stron).

2. Standard tekstu
- tekst opatrzony jedynie godłem prosimy wysyłać w formie wydruku wraz
z zamkniętą kopertą zawierającą dane autora na adres:
    Nowa, ul. Nowowiejska 10/12, 00-653 Warszawa
- nie zwracamy nadesłanych tekstów.

3. Czas
- na prace czekamy do 31 grudnia 2011 roku;
- nazwiska laureatów konkursu zostaną przedstawione w czerwcu 2012 roku w trakcie ogłoszenia nominacji do Nagrody im. Janusza A. Zajdla.

4. Nagrody
- nagroda główna: podpisanie umowy na wydanie powieści.
- inne nagrody: praca nagrodzona zostanie wydana w formie audiobooka przez Agencję Artystyczną MTJ z Warszawy, a fragmenty zwycięskich i wyróżnionych utworów zostaną opublikowane przez czasopismo "Czas Fantastyki".

5. Informacje dodatkowe:
- konspekt i początkowe rozdziały powieści Drugie spojrzenie na planetę Ksi znajduje się w wydaniu książkowym Cała prawda o planecie Ksi. Drugie spojrzenie na planetę Ksi, superNOWA 2005 r.;
- tekst zostanie także umieszczony na stronie wydawnictwa NOWA oraz stronie Nagrody im. Janusza A Zajdla;
- Skład jury: Jadwiga Zajdel, Joanna Zajdel-Przybył, Mirosław Kowalski, Maciej Parowski, Tomasz Kołodziejczak, Rafał A. Ziemkiewicz;
- wszelkie pytania, uwagi, wątpliwości prosimy kierować najlepiej poprzez e-mail do wydawnictwa NOWA: redakcja@supernowa.pl

6. Wydawnictwo NOWA zastrzega sobie prawo do:
- umieszczenia fragmentów nadesłanych prac w Internecie;
- opublikowania do 3 stron z każdego nadesłanego tekstu na łamach czasopisma lub pisma internetowego;
- do relacji o przeprowadzonym konkursie, bez wynagrodzenia na rzecz autorów tekstów oraz ze wskazaniem informacji o autorach.

7. NADESŁANIE TEKSTU W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WZIĘCIE W NIM UDZIAŁU ORAZ NA PUBLIKACJE TEKSTU WEDLE ZASAD OKREŚLONYCH POWYŻEJ.blog comments powered by Disqus