Konkurs na impresję krytycznoliteracką


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 1 sierpnia 2011 do 31 sierpnia 2011

Regulamin
 
I Organizatorem Konkursu jest Redakcja Portalu Wywrota.pl we współpracy z Biurem Literackim. Koordynatorem Konkursu jest zastępca redaktora prowadzącego Wywroty.pl – Justyna Barańska [kontakt: justyna.baranska@wywrota.pl].
 
II Konkurs skierowany jest do wszystkich osób posiadających konto na Portalu Wywrota.pl.
 
III Konkurs składa się z dwóch etapów. Redakcja Wywroty.pl dokona wstępnej selekcji, wybierając najlepsze teksty, które następnie zostaną skierowane do jednoosobowego jury – Jacka Gutorowa.
 
 IV Wymogi techniczne:
– forma tekstu: impresja krytycznoliteracka
– objętość tekstu: 2500 – 4000 znaków ze spacjami
– w „Księdze zakładek” Gutorow napisał m.in. o: Witoldzie Gombrowiczu, Mironie Białoszewskim, Krystynie Miłobędzkiej,  Jerzym Jarniewiczu, Marcinie Świetlickim, Dariuszu Sośnickim, Andrzeju Sosnowskim, Eugeniuszu Tkaczyszynie-Dyckim, Marcinie Baranie, Wojciechu Bonowiczu, Mariuszu
Grzebalskim, Piotrze Czerniawskim.

Gdzie i jak przesłać
 
Prace zostaną przekazane przez koordynatora jurorowi. Teksty opatrzone godłem (pseudonimiem) słownym należy nadsyłać drogą elektroniczną  w plikach doc – załącznik o nazwie: teksty_godło  (np. teksty_maksymilian.doc) na adres redakcji Wywroty.pl: redakcja@wywrota.pl w temacie listu wpisując: Konkurs Gutorow.
 
W drugim załączniku powinny znaleźć się dane rozkodowujące godło: załącznik – doc o nazwie: dane_godło.doc (np.dane_maksymilian.doc), a w nim: imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, e-mail, WywrotoweID (nazwa użytkownika) i zgoda na publikację w celach związanych z realizacją konkursu.
 
V Terminy:
1. Konkurs rozpoczynamy 1 sierpnia 2011.
2. Prace nadsyłać można do dnia 31 sierpnia 2011, do godziny 00:00.
3. Ogłoszenie na wyników nastąpi we wrześniu.
 
VI Nagrody:
Najciekawsze teksty zostaną nagrodzone książkami ufundowanymi przez Biuro Literackie oraz zostaną opublikowane na łamach „Przystani” Biura Literackiego i na głównej stronie Portalu Wywrota.pl.
Nagrody rzeczowe: „Księga zakładek” oraz inne książki Jacka Gutorowa.blog comments powered by Disqus