Konkurs na islandzką miniaturę literacką


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 31 maja 2010

Studencki Klub Islandzki ogłasza otwarty konkurs na miniaturę literacką.
Temat przewodni: Islandia.

Krótkie teksty literackie pisane prozą w języku polskim prosimy nadsyłać do końca maja 2010 roku na adres: islandia.kn@uw.edu.pl.

Czekamy na oryginalne, wcześniej niepublikowane w mediach papierowych, teksty literackie tematycznie związane z Islandią o objętości nieprzekraczającej 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Nadsyłany tekst powinien przerażać, wzruszać, bawić albo łączyć wszystkie te cechy. Liczymy na świeżość spojrzenia i przewrotność w realizacji tematu. Tekst musi mieć charakter fikcjonalny, kreacyjny – nie przyjmujemy relacji z podróży, spisanych wspomnień ani innych gatunków literatury dokumentu osobistego.

Tekst konkursowy, podpisany imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail, prosimy przesłać drogą mailową jako dokument programu Office. W temacie maila prosimy wpisać „konkurs”.

Spośród nadesłanych tekstów jury złożone z przedstawicieli Studenckiego Klubu Islandzkiego (oraz – ewentualnie – zaproszonych ekspertów spoza Klubu) wybierze najlepsze prace, przeznaczone do wydania drukiem w przygotowywanej przez Klub publikacji książkowej. Laureaci konkursu mogą także liczyć na upominki związane z Islandią.  

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Klubu www.uw.islandia.pl nie później niż do końca września 2010 r.

Organizatorem konkursu jest Studencki Klub Islandzki, uczelniana organizacja studencka Uniwersytetu Warszawskiego. Dalsze informacje na stronie www.uw.islandia.pl oraz pod adresem islandia.kn@uw.edu.pl.

Islandiablog comments powered by Disqus