Konkurs na powieść lub blog z gatunku literatury kobiecej i współczesnej


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 30 listopada 2009

Wydawnictwo Grasshopper
ogłasza konkurs
na powieść lub blog z gatunku literatury kobiecej i współczesnej.

Jeśli nieobce Ci są sekrety kobiet i współczesne problemy – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.

Regulamin konkursu literackiego
na tekst z gatunku literatura kobieca lub współczesna

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Grasshopper sp. z o.o.

2. Przedmiotem konkursu jest powieść lub blog z gatunku literatura kobieca lub współczesna.

3. Nadesłane przez uczestników konkursu teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane oraz muszą być utworami autorskimi.

4. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 30.11.2009 na adres mailowy:
olena.suchanowa@grasshopper.fm
W temacie maila prosimy wpisać: „Konkurs – literatura kobieca” lub „Konkurs – literatura współczesna”.

5. W przypadku bloga prosimy o przesłanie adresu bloga lub pliku z wybranymi tekstami publikowanymi na blogu.

6. Wraz z tekstem prosimy o przesłanie danych osobowych i kontaktowych uczestnika konkursu, które wykorzystane zostaną jedynie na potrzeby konkursu (imię, nazwisko, telefon).

7. Prace konkursowe zostaną ocenione przez zespół redakcyjny Wydawnictwa Grasshopper.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej wydawnictwa Grasshopper do 31 stycznia 2010 roku.

9. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

10. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wydaniem konkursowego tekstu oraz medialną promocją autora i książki.

11. Zgłoszenie tekstu do konkursu oznacza zgodę na jego publikację przez Wydawnictwo Grasshopper.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

13. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania, zmiany terminów lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzcy.blog comments powered by Disqus