Ogólnopolski konkurs opowiadań o wrocławskich krasnalach


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 1 lipca 2009 do 20 września 2009

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby zawodowo związane z pisaniem i literaturą, jak i te, które piszą amatorsko, do szuflady. Do napisania historii wrocławskich krasnali gorąco zachęcamy także studentów i uczniów szkół licealnych.

I     Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby zawodowo związane z pisaniem i literaturą, jak i te, które piszą amatorsko, do szuflady.
Do napisania historii wrocławskich krasnali gorąco zachęcamy także studentów i uczniów szkół licealnych.

II      kategorie konkursu:

Konkurs na najciekawsze opowiadanie, legendę lub bajkę o historii wrocławskich krasnali organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. Dzieci i młodzież do lat 18 czyli osoby urodzone po 1 stycznia 1991 roku. Dla osób z tej kategorii wiekowej wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, którą należy przesłać wraz z papierową wersją opowiadania.
  2. Dorośli osoby urodzone przed 1 stycznia 1991 roku.

III     Tematyka i forma

Tematyka opowiadań o wrocławskich krasnalach: historie, bajki, legendy, kryminały oraz opowieści fantastyczne i przygodowe.
Forma literacka: opowiadanie

Objętość maksymalnie 6 stron formatu A4, na każdej stronie do 5 tysięcy znaków. 

IV     Ważne terminy

Termin nadsyłania prac:
Od 1 lipca 2009 roku do 20 września 2009 roku - decyduje data nadesłania pracy.

Selekcja i praca jury:
15 września - 10 października 2009 rok.

Ogłoszenie wyników konkursu:
Październik 2009.

V     Nagrody

Nagroda Główna w kategorii wiekowej dzieci i młodzieży do lat 18: Statuetka Krasnala oraz nagroda finansowa w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.
Nagroda Główna w kategorii wiekowej dorośli: Statuetka Krasnala oraz nagroda finansowa w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.
Wyróżnienia w każdej z kategorii: Pióro wieczne o wartości 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) oraz dyplom.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie internetowej konkurs.krasnale.pl oraz konkurs@fabrykaidei.plblog comments powered by Disqus