Nagroda Wielkiego Kalibru 2012


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 9 maja 2012

Nagroda Wielkiego Kalibru powstała w roku 2003. Stworzyli ją członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kryminału i Powieści Sensacyjnej „Trup w szafie”: Marcin Baran, Witold Bereś, Piotr Bratkowski, Artur Górski, Irek Grin, Marcin Maruta i Marcin Świetlicki. Powołano ją, kiedy Marek Krajewski był znany głównie we Wrocławiu, a w Polsce ukazywały się ledwie trzy powieści kryminalne/sensacyjne rocznie. Od tego czasu liczba polskich powieści kryminalnych/sensacyjnych wzrosła do kilkudziesięciu w ciągu roku, a polscy autorzy zaczęli być kojarzeni przez szerokie grono czytelników, doceniani przez krytyków i tłumaczeni na języki obce. Można więc powiedzieć, że to właśnie Nagroda Wielkiego Kalibru i Festiwal Kryminału, organizowany przy każdej edycji Nagrody od 2004 roku, przyczyniły się do tego, co chętnie nazywa się teraz modą na polski kryminał.
 
Laureatami dotychczasowych edycji nagrody byli:
- w roku 2004 - Marek Krajewski za powieść Koniec świata w Breslau (Wydawnictwo W.A.B.),
- w roku 2005 - Paweł Jaszczuk za powieść Foresta umbra (Dom Wydawniczy REBIS),
- w roku 2006 - Marek Harny za powieść Pismak (Wydawnictwo Prószyński i S-ka),
- w roku 2007 - Marcin Świetlicki za powieść Dwanaście (Wydawnictwo EMG),
- w roku 2008 - Zygmunt Miłoszewski za powieść Uwikłanie (Wydawnictwo W.A.B.),
- w roku 2009 - Mariusz Czubaj za powieść 21:37 (Wydawnictwo W.A.B.),
- w roku 2010 - Joanna Jodełka za powieść Polichromia (Wydawnictwo TimeMachine),
- w roku 2011 - Gaja Grzegorzewska za powieść Topielica (Wydawnictwo EMG).

Regulamin Nagrody Wielkiego Kalibru 2012 dla autora najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej

1. Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Wielkiego Kalibru (NWK) dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej opublikowanej przez polskiego autora w języku polskim w roku 2011.
2. Organizatorem konkursu na najlepszą polską powieść kryminalną lub sensacyjną jest wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
3. W roku 2012 NWK wynosi 25 000 zł i została ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza.
4. Nagroda zostanie wręczona w czasie uroczystej gali w dniu 20 października 2012 roku we Wrocławiu w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2012.
5. Jurorami NWK w roku 2012 są: Pan Marcin Baran, Pan Witold Bereś, Pan Piotr Bratkowski, Pan Marcin Maruta, Pan Zbigniew Mikołejko, Pani Janina Paradowska, Pan Marcin Sendecki, Pan Grzegorz Sowula. Jury przewodniczyć będzie Pani Janina Paradowska
6. W 2012 roku przyznana zostanie po raz pierwszy także Nagroda Czytelników. Czytelnicy będą mogli wybierać spośród powieści nominowanych przez jurorów do finału. Głosy będą mogli oddawać za pomocą SMS. Szczegółowe warunki plebiscytu Czytelników zostaną ogłoszone po wyłonieniu finalistów.
7. Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 9 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora.
8. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane w roku 2011 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski.
9. Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.
10. Książki do konkursu mogą ponadto zgłaszać jurorzy i organizator.
11. Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 9 maja 2012.
12. Książki należy nadsyłać na adres: Portal Kryminalny, 31-055 Kraków, ul. Miodowa 6/1. Z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2012.
13. Organizator zadba, by nadesłane książki zostały dostarczone jurorom.
14. Jurorzy otrzymają wszystkie zgłoszone książki.
15. Spośród nadesłanych książek, jurorzy nominują do NWK siedem powieści i prześlą swoje nominacje do organizatora do dnia 7 września 2012 roku.
16. Organizator poda nominacje do publicznej wiadomości 10 września 2012.
17. Jurorzy nie muszą nominować siedmiu powieści, jeśli uznają, że nie wszystkie zasługują na NWK.
18. Wybór Laureata spośród autorów nominowanych książek nastąpi w dniu przyznania NWK.
19. Nagrody nie można nie przyznać.

Więcej informacji na temat Nagrody Wielkiego Kalibru, Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2012 oraz poprzednich edycji na tej stronie.blog comments powered by Disqus