Ogólnopolski konkurs literacki "Pozy prozy"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 30 kwietnia 2012

Ogólnopolski konkurs literacki "Pozy prozy"

Organizatorzy: wydawnictwo Miniatura i kwartalnik literacko-artystyczny „Metafora”

Regulamin:
1.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2012r. (decyduje data stempla pocztowego) jednego niepublikowanego opowiadania o objętości do 3 stron znormalizowanego maszynopisu (rękopisy będą odrzucane) w 5 egzemplarzach. Tematyka: dowolna.
2.    Prace mają być opatrzone godłem. Do zestawu opowiadań należy dołączyć kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz notkę biograficzną (wiek, wykształcenie, zawód, publikacje książkowe, inne osiągnięcia literackie).
3.    Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i rzeczowe. Najlepsze prace zostaną opublikowane w kwartalniku „Metafora” (warunkiem publikacji będzie nadesłanie opowiadań – po ogłoszeniu wyników – w formie elektronicznej).
4.    Zestawy konkursowe należy przesyłać na adres:
Wydawnictwo MINIATURA
ul. Barska 13
30-307 Krakówblog comments powered by Disqus