Turniej Pisarski organizowany przez Stowarzyszenie Piórem Feniksa


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 2 maja 2010 do 25 lipca 2010

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PISARSKIEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PIÓREM FENIKSA

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Turnieju Pisarskim (zwany dalej: Turniejem).
2. Organizatorem Turnieju jest Dagmara Bator, która reprezentuje nieformalne Stowarzyszenie „Piórem Feniksa” (dalej: Organizator).
3. Bieżące informacje na temat Turnieju można znaleźć na stronie internetowej: www.pioremfeniksa.dbv.pl.

§2
Uczestnicy

1. Uczestnikiem Turnieju może zostać każdy zainteresowany w dowolnym wieku.
2. Jeśli Uczestnik nie jest osobą pełnoletnią, musi mieć zgodę rodziców na udział w Turnieju.
3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. Dane te są chronione ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i znane będą tylko Organizatorowi.
4. Uczestnik jest zobowiązany także do podania adresu, na który przesłane zostaną ewentualne nagrody.
5. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich uniedostępnienie uniemożliwia udział w Projekcie.
7. Zgłoszenia należy wysyłać do 1 maja na adres: piorem.feniksa@gmail.com, w temacie wpisując: TURNIEJ PISARSKI – ZGŁOSZENIE.
8. W treści maila należy umieścić:
• imię i nazwisko;
• pseudonim;
• data urodzenia (dzień, miesiąc, rok);
• dokładny (!) adres zamieszkania;
• województwo.

§3
Przebieg konkursu

1. Konkurs obejmuje pięć etapów:
• I etap – sprawdzenie umiejętności uczestników z zakresu pisania i literatury, polegające na wypełnieniu testu. Do następnego etapu dostaje się 24 osób.
• II etap – sprawdzenie umiejętności pisania z zakresu liryki. Do następnego etapu dostaje się 12 osób.
• III etap – sprawdzenie umiejętności pisania z zakresu dramatu. Do następnego etapu dostaje się 6 osób.
• IV etap – sprawdzenie umiejętności pisania z zakresu form dziennikarskich.. Do następnego etapu dostają się 3 osoby.
• V etap, finał – sprawdzenie umiejętności pisania z zakresu epiki.
2. Etap I składać się będzie z dwóch części:
• część pierwsza – test sprawdzający wiedzę głównie na temat poprawności językowej
• część druga – test sprawdzający umiejętność „zabawy Słowem”; punktacja zostanie ustalona dopiero po zestawieniu wszystkich odpowiedzi i stworzeniu odpowiedniego klucza
3. Etapy II-IV organizowane są na zasadzie Pojedynków Literackich. Prace Uczestników – dobranych w pary według określonego klucza, który zostanie również omówiony – umieszczane zostaną na forum (www.piorem.fora.pl). Oceny Użytkowników zdecydują o tym, kto dostanie się do następnego etapu.
4. Prace z etapów II-IV zostaną udostępnione na forum anonimowo. Autorów określonych tekstów podamy dopiero po zakończonym etapie.
5. Tematy prac z etapów II-IV podane zostaną w chwili ogłoszenia kolejnego etapu.
6. Etap V, finał, oceniać będzie specjalne jury:
• Małgorzata Łukowiak – autorka Bloga Roku 2009 oraz Bloga Literackiego 2009
• Ewa Białołęcka – dwukrotna laureatka Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla, zdobywczyni tytułu Twórca Roku przyznanego jej przez Śląski Klub Fantastyki; jej książki i opowiadania wydawano również w Rosji i Czechach
• Monika Sawicka – autorka bestsellerów „Kruchość porcelany”, „Serwantka” i „Mimo wszystko”, prezes fundacji „VADE-MECUM – chodź ze mną”, założycielka Wydawnictwa „Magia Słów”
• Waldemar Rajca - autor Bloga Blogerów 2009, redaktor naczelny miesięcznika "Realista" (1995-2002), publicysta "Przeglądu Radomskiego"
• Anna Brędowska – dziennikarz Radio Mazury, pracownik Morąskiego Domu Kultury, vice-prezes fundacji „VADE-MECUM – chodź ze mną”
7. Prace, które wygrały pojedynki oraz wszystkie prace finałowe zostaną opublikowane na blogu PF: www.piorem-feniksa.blog.onet.pl.
8. Na początku każdego etapu zostanie opublikowany krótki regulamin ściśle określający wszystkie kwestie formalne.

§4
Terminy

1. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 maja do godziny 23:59.
2. Terminy poszczególnych etapów wyglądają następująco:
• I etap, 02.05 – 07.05
• II etap, 10.05 – 23.05
• III etap, 31.05 – 13.06
• IV etap, 21.06 – 04.07
• V etap; finał, 12.07– 25.07
3. Czas pomiędzy etapami poznaczony jest na sprawdzanie testów po etapie I oraz Pojedynki Literackie w etapach II-IV.
4. Ogłoszenie wyników planowane jest w sierpniu. Dokładna data zostanie podana odpowiednio wcześniej.

§5
Prawa autorskie

1. Wraz z przesłaniem utworu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie zgodę licencję na wykorzystanie tekstów na stronie, blogu oraz forum Organizatora.

§6
Nagrody

1. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc:
• I miejsce: dyplom, nagroda książkowa, koszulka PF
• II miejsce: dyplom, nagroda książkowa, kalendarz PF
• III miejsce: dyplom, nagroda książkowa, podkładka pod mysz PF
2. Spośród tekstów z etapów II-V zostanie wybrana Nagroda Czytelników. Uczestnik, któremu zostanie przyznana, otrzyma pamiątkowy, ręcznie zdobiony notatnik PF.
3. Nagrody rozdane zostaną na II Zlocie Członków i Sympatyków Piórem Feniksa, który odbędzie się w okresie wakacyjnym w Krakowie.
4. Osobom, które nie będą mogły odebrać nagrody osobiście, zostaną one wysłane pocztą.

§7
Postanowienia końcowe

1. Wraz ze zgłoszeniem się do Turnieju, przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z zasadami i zobowiązał się do ich przestrzegania.
2. Organizator ma prawo przedłużyć terminy poszczególnych etapów.
3. Wszystkie pytania bądź wątpliwości należy kierować na adres e-mail: daga.bator@gmail.com bądź na numer telefonu: 660 064 747.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.blog comments powered by Disqus