VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złote Pióro”


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 1 stycznia 2011 do 28 lutego 2011

    Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej "Cóś innego" zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złote Pióro”. Siódma edycja przebiega pod hasłem: Jestem jak woda rzeki, odbijająca zmienne kolory brzegów między którymi płynie, burze, obłoki, błękit nieba, sama bezbarwna (Cz. Miłosz)
    Tegoroczny konkurs będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Dodano dwie nowe kategorie  (krótkie formy prozatorskie i nowe media), po raz pierwszy konkursowi patronują pisma i portale literackie i kulturalne, po raz pierwszy też najciekawsze utwory ukażą się drukiem i to nie tylko w wydawnictwie konkursowym, ale także na łamach patronów medialnych. Zwieńczeniem konkursu będą warsztaty literackie i uroczyste wręczenie nagród połączone z licznymi atrakcjami artystycznymi.
    Prace na konkurs można nadsyłać od 1 stycznia 2011 do 28 lutego 2011 w trzech kategoriach:
1.Poezja – można nadsyłać zestawy składające się maksymalnie z 5 utworów
2.Krótkie formy prozatorskie – przyjmujemy utwory nie przekraczające 10 stron znormalizowanego maszynopisu
3.Nowe media – prace audio/video nie powinny trwać dłużej niż 30 minut
Utwory powinny być dotychczas niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie nagradzane w innych konkursach. Należy je przesłać w pięciu egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD) na adres Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Cóś innego”, ul. Szkolna 12, 62-300 Września.

Wszystkie szczegóły związane z konkursem można znaleźć na www.ktr-cosinnego.pl

Patroni medialni:
1.AKANT. Miesięcznik literacki
2.BORUSSIA. Kwartalnik
3.CEGŁA. Magazyn Materiałów Literackich
4.Kulturalny Poznań
5.LiteRacje. Kwartalnik
6.Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa
7.Polskie Kulturalne Podziemie
8.Rita Baum. Pismo Literacko-Artystyczne
9.SZAFA. Kwartalnik Literacko-Artystyczny
10.STRONY. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne

Jury:
Prace oceniać będzie jury w składzie:
1.Piotr Śliwiński - przewodniczący jury. Jeden z najwybitniejszych znawców współczesnej literatury polskiej. Profesor UAM w Poznaniu.
2.Grażyna Banaszkiewicz - reżyser telewizyjnych filmów dokumentalnych i programów poetyckich, poetka, dziennikarka.
3.Jarosław Bytner - doktor literaturoznawstwa. Redaguje „Mroczną Środkowo-Wschodnią Europę” oraz współpracuje z „verte” i Pracownią Kultury Współczesnej.
4.Mariusz Pisarski - krytyk, tłumacz, dziennikarz. Pracował w „Czasie Kultury” i radiu ESKA. Twórca pisma „Techsty” o literaturze i nowych mediach. Promotor i producent literatury hipertekstowej.
5.Piotr Michalak - krytyk, dziennikarz, publikował w wydawnictwach naukowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Buriackiego Uniwersytetu Państwowego w Ułan-Ude, publikuje teksty o kulturze i historii lokalnej w prasie wrzesińskiej.blog comments powered by Disqus