VIII Wejherowski Konkurs Literacki "Powiew Weny"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 14 października 2013

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie organizuje VIII  Edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Tematem tegorocznego konkursu jest „Pomorze za setki i tysiące lat...”, a mottem cytat Davida Mitchella z książki Atlas Chmur: "Czas jest tempem, w którym znika przeszłość...".

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Rozgrywany jest w kategorii prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16 do l9 lat oraz „B” - powyżej 20 lat. W kategorii prozy należy przesłać opowiadanie lub dziennik o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, a w kategorii poezji 3 utwory. Prace należy dostarczyć lub przesłać w terminie do 14 października 2013 roku w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD. Adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Wejherowo ul. Kaszubska 14, z dopiskiem : „Powiew Weny ”.

Komisji konkursowej przewodniczy zastępca prezydenta miasta Bogdan Tokłowicz, a w jej skład  wchodzą: Jan Plata-Przechlewski – polonista, członek Gdańskiego Klubu Fantastyki, Danuta Balcerowicz – dyrektor biblioteki, polonista, Henryk Połchowski – dziennikarz, pisarz i poeta, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – teatrolog, kulturoznawca i bibliotekarz oraz Krzysztof Powałka (sekretarz konkursu). Nagrody funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Nagrodami w konkursie są: w grupie wiekowej „A” – nagrody rzeczowe w formie sprzętu multimedialnego, w grupie wiekowej „B” – nagrody pieniężne:

I miejsce – 700 zł

II miejsce – 500

III miejsce – 300 zł

 

Ponadto w każdej kategorii zostaną przyznane wyróżnienia.

Więcej na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl

* * * Aktualizacja * * *

Termin nadsyłania prac został przesunięty do 31 października 2013 roku.blog comments powered by Disqus