VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. G. Zielińskiego w Skępem


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 16 kwietnia 2010

Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. G. Zielińskiego w Skępem

Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.
Patronat: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Lipnowski i Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem.
Patronat medialny: „Nowości” Gazeta Pomorza i Kujaw.
Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców
Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.
Uczestnicy nadsyłają w terminie do 16.04.2010 r. zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe. Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu, oraz wiek należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie,(wiek również na kopercie z wierszami oraz obok godła pod wierszem) opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.
Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Konkurs Poetycki”. Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach wiekowych.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów. Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju, w ramach corocznych obchodów „Dni Skępego”. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.blog comments powered by Disqus