XVII edycja konkursu literackiego "Krajobrazy Słowa"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 31 grudnia 2009

Już po raz siedemnasty Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu zapraszają do udziału w konkursie literackim „Krajobrazy Słowa". Jego przedmiotem jest poezja i proza o dowolnej tematyce.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia. Prosimy o przesłanie prac nigdzie nie publikowanych, ani nie nagradzanych na innych konkursach o następującej objętości:
- proza do 20 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego format A4.
- zestaw wierszy złożony z pięciu tekstów,

Prace konkursowe (w 4 egzemplarzach) zaopatrzone w godło wraz z zaklejoną kopertą zawierającą powtórzone godło, imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną należy przesłać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Każdy autor może nadesłać jeden zestaw prac w jednej albo obu kategoriach pod jednym godłem. Mile widziane jest dostarczenie tekstów również na płytach CD lub pocztą elektroniczną na adres krajobrazyslowa@mbpkk.pl

Prace konkursowe w kategorii poezji i prozy oceni Jury powołane przez organizatorów. Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym, natomiast uroczystość wręczenia nagród w kwietniu 2010 roku. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym. Termin nadsyłania prac, na adres MBP, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, upływa 31 grudnia 2009 roku.



blog comments powered by Disqus