XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Serduszkowy wiersz"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 31 stycznia 2010

Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju serdecznie zapraszają do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim

Serduszkowy wiersz

Regulamin
1. Organizatorami Konkursu są: Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju
2. Konkurs odbywa się z okazji „Walentynek” - Święta Zakochanych.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: I – dzieci i młodzież do lat 15 II – młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 31 stycznia 2010 r. na adres organizatorów, maksymalnie trzech utworów poetyckich w jednym egzemplarzu, opatrzonych godłem.
5. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe /imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon/ wraz z podpisanym oświadczeniem o następującej treści: Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych MOK oraz udostępnieniu ich w publikacjach o działalności kulturalnej, a także ich przetwarzaniu.
6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
7. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia /nagrody rzeczowe – upominki walentynkowe/, wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy dyplom.
8. Rozstrzygniecie konkursu, odczytanie protokołu, wręczenie nagród i spotkanie autorskie z Jurorem odbędzie się w dniu 15-go lutego o godz. 15.00 w Galerii MOK „Pod Aniołem” ul. Parkowa 5
9. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów.
10. Szczegółowych informacji udzielają:
Miejski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 5 34-700 Rabka-Zdrój
Tel./fax – 0-18/2676626
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 47 34-700 Rabka-Zdrój
Tel./fax – 0-18/2677449
www.rabka.pl www.mok.rabka.pl www.biblioteka.rabka.plblog comments powered by Disqus