XXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 30 września 2010

Regulamin XXV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”

4. W związku z obchodami w 2010 r. w Lęborku 150-tej rocznicy urodzin Paula Nipkowa  zwanego Ojcem Telewizji, wynalazcy i prekursora telewizji, przewidziana jest też kategoria specjalna: mała forma literacka - fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce "Telewizja".

5. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

6. Na konkurs należy nadsyłać w 6 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować  na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2010 r.

7. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

8. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji, trzy nagrody w kategorii prozy
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
Burmistrza Lęborka za małą formę literacką o tematyce telewizyjnej
Burmistrza Lęborka – nagroda publiczności
nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia
Zarządu  Głównego Zrzeszenia  Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja
Oddziału  Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza

9. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie bez wynagrodzenia.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada 2010 r.  o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 59 862 23 07, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY
BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATAblog comments powered by Disqus