XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 15 maja 2010

Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji ogłasza

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Jana Jakubika

W OKP mogą uczestniczyć wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji. Tematyka wierszy nie jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać 5 wierszy nigdzie dotychczas nie publikowanych. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej.
Utwory, w trzech egzemplarzach należy nadsyłać na adres:
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
skrytka pocztowa 42
86-100 Świecie

z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs Literacki”.
Termin nadsyłania utworów upływa w dniu 15 maja 2010 roku.
Prace powinny być opatrzone godłem, a oddzielna zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres autora. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2010 roku, w czasie trwania XXXVI ,,Dni Świecia”. Laureaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego.
Organizatorzy przewidują Nagrodę Główną w wysokości 500 złotych, nagrodę za II miejsce 300 zł i nagrodę za III miejsce 200 zł.
Jury oceniające nadesłane wiersze może dokonać innego podziału nagród.
Szczegółowe informacje dotyczące XXV OKP można otrzymać pod nr tel.: 052-33 01 351blog comments powered by Disqus