Angelus


LITERACKA NAGRODA EUROPY ŚRODKOWEJ ANGELUS

Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS to najważniejsza nagroda w dziedzinie twórczości prozatorskiej tłumaczonej na język polski.

Stanowi ona bezpośrednie nawiązanie do wielowiekowych tradycji Wrocławia jako miasta spotkań i dialogu. Wrocław, ze względu na swoją historię i położenie, zawsze stanowił miejsce ścierania się najrozmaitszych narodowości, kultur i prądów umysłowych.

Laureatem Nagrody może zostać tylko pisarz żyjący, pochodzący z krajów Europy Środkowej: Albanii, Austrii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy oraz Węgier. Jest ona przyznawana autorom, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.

Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Do danej edycji Nagrody można zgłaszać tylko pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody.

Nagrodę stanowią statuetka Angelus autorstwa Ewy Rossano oraz czek na kwotę 150 000 PLN.

Od roku 2009 o Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus ubiegają się nie tylko prozaicy, ale też tłumacze. Nagroda dla nich wynosi 20 tys. złotych, a funduje ją  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa. Nagrodą wyróżniany jest automatycznie tłumacz książki, która zdobyła w danym roku Angelusa. Jeśli jednak zwycięzcą będzie polski autor, jury wskaże najlepszego tłumacza.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się corocznie w październiku we Wrocławiu.

 


blog comments powered by Disqus