Campbell - Nagroda im. Johna W. Campbella


Nagroda im. Johna W. Campbella przyznawana jest co roku dla najlepszej powieści science fiction i jest jedną z trzech głównych (po HUGO i Nebuli) i najbardziej znaczących nagród fantastycznych.

Pierwszy raz nagrodę przyznano w 1973 roku w Institute of Technology w Illinois. Od tego czasu przyznawana była w rozmaitych miejscach na świecie, m.in.w Uniwersytecie stanu California, Oxfordzie, na światowej konferencji pisarzy SF w Dublinie.

Nagroda powstała dla upamiętnienia  redaktora magazynu "Astounding Science Fiction" (obecnie "Analog"). Campbell wydawał magazyn od 1937 do śmierci w 1971. Przez wielu pisarzy nazywany jest ojcem nowoczesnej sf. Powstanie nagrody jego imienia to także swoista kontynuacja jego pracy.

Nagroda różni się od Hugo i Nebuli sposobem wybierania laureatów. W przypadku Hugo, jak wiemy, głosują uczestnicy corocznego WorldConu. Nebula z kolei przyznawana jest przez Amerykańskie Stowarzyszenie Pisarzy SF (SFWA).

Natomiast John Campbell Award wybierana jest przez małe jury (Gregory Benford, Paul A. Carter, Elizabeth Anne Hull, Chris McKitterick, Pamela Sargent, T. A. Shippey i Ian Watson) spośród nominacji nadesłanych przez wydawców.


blog comments powered by Disqus