Nautilus


Nagroda Nautilus to coroczny plebiscyt czytelników na najlepszy fantastyczny utwór literacki wydany w danym roku. Została ona stworzona w 2004 przez Roberta J. Szmidta, redaktora naczelnego czasopisma "Science Fiction". Kapitułę nagrody tworzy redakcja pisma. Choć głosowanie jest jednoetapowe, między zakończeniem głosowania a uroczystością wręczenia nagrody pierwsze pięć utworów w każdej kategorii ogłaszanych jest jako utwory nominowane do nagrody, bez podawania kolejności.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • Powieść roku (utwory o objętości minimum 240 tys. znaków)
  • Opowiadanie roku (utwory o objętości poniżej 240 tys. znaków)

Głosowanie na nagrodę odbywa się poprzez system SMS. Nagroda ma formę okolicznościowego dyplomu oraz gratyfikacji finansowej, na którą składają się środki pozyskane od sponsorów oraz wpływy finansowe uzyskane podczas bezpośredniego głosowania.


blog comments powered by Disqus