Żuławski - Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego


W czerwcu 2008 r. ustanowiona została Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego. W założeniu idea Nagrody jest wspólna dla wszystkich grup i środowisk, zainteresowanych literaturą utrzymaną w konwencji fantastyki.

Nagroda przyznawana jest -

  • przez Jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich,
  • za utwór utrzymany w konwencji fantastyki, opublikowany w roku ubiegłym,
  • w kategorii powieści (w r. 2008),
  • w postaci głównej Nagrody, oraz Złotego i Srebrnego Wyróżnienia,
  • jako nagroda prestiżowa (w r. 2008).

Nagroda objęta jest patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Nominacje do Nagrody wyłaniane są w głosowaniu Kolegium Elektorów i ew. uzupełniane przez Jury.

Prace dotyczące Nagrody prowadzi Komitet Organizacyjny, obecnie działający pod kierunkiem inicjatora przedsięwzięcia Andrzeja Zimniaka (zimniak@op.pl).

Jury składa się z naukowców ze stopniem doktora, zajmujących się literaturą fantastyczną, oraz z krytyków o uznanym autorytecie. W 2008 roku Jury składa się z 11 osób i funkcjonuje od 1.07.2008.

Kolegium Elektorów składa się z opiniotwórczych czytelników. W 2008 r. liczba Elektorów wynosi ok. 40 osób. Głosowanie Elektorów kończy się 25.07.2008.

W skład Jury i Kolegium Elektorów nie wchodzą aktywni pisarze tworzący w konwencji fantastyki, chyba że nie kandydują do Nagrody.

Jury powoływane jest przez Komitet Organizacyjny spośród osób rekomendowanych przez literaturoznawców. Kolegium Elektorów powoływane jest przez Komitet Organizacyjny.

W 2008 roku ogłoszenie nominacji do Nagrody odbędzie się w sierpniu, ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi podczas konferencji prasowej w październiku w Domu Literatury w Warszawie, a uroczysta gala z wręczeniem dyplomów będzie miała miejsce w listopadzie w trakcie Falkonu w Lublinie.

Strona informacyjna Nagrody (hosting): http://zimniak.art.pl/n

Oficjalna strona Nagrody: http://www.nagroda-zulawskiego.pl/

Autor notatki: Andrzej Zimniak


blog comments powered by Disqus