Darmowa książka o japońskiej kinematografii

7 maja 2016

Od kilku dni za darmo w Internecie dostępne jest drugie wydanie książki krakowskiego filmoznawcy Dawida Głowni Sześć widoków na kinematografię japońską. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2013 roku nakładem wydawnictwa Yohei. Wydanie drugie - poprawione i uzupełnione - opublikowane zostało przez Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej Trickster i udostępnione na jego stronie pod tym linkiem.

Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina jest analizą wybranych aspektów japońskiego przemysłu filmowego, jego gatunków i często pojawiających się motywów. Autor opisuje m.in. filmowe interpretacje opowieści o 47 roninach, źródła popularności, pierwsze obrazy i reakcje widzów na filmy z Godzillą czy sport we wczesnym kinie japońskim. Przedstawia także początki japońskiej kinematografii i początki japońskiego systemu cenzury filmowej.

- Kino japońskie fascynuje – przekonuje w przedmowie książki Dawid Głownia. – Twierdzenie to pozostaje dziś tak samo aktualne, jak w latach 50. ubiegłego stulecia, gdy japońskie produkcje triumfalnie wkroczyły na zachodnie ekrany, błyskawicznie zdobywając pokaźne grono oddanych miłośników. Nawet pobieżne rozeznanie w zagranicznej recepcji kinematografii japońskiej pokazuje, że jest ona w dwojakim sensie inkluzywna. Po pierwsze, tamtejsze kino nie zawęża grona swych odbiorców do jednej lub kilku ściśle określonych kategorii widzów, ceni je bowiem zarówno szeroka publiczność, widownia festiwalowa, krytyka, jak i środowisko akademickie, choć nie zawsze – co należy podkreślić – z tych samych względów i nie zawsze te same utwory, nurty i gatunki. Po drugie udanego „podboju Zachodu” dokonał niemal każdy segment japońskiej produkcji filmowej: kino fabularne i animowane, autorskie i gatunkowe, historyczne i współczesne, popularne i niszowe, zachowawcze i ekstremalne, realizowane z myślą o międzynarodowych festiwalach i kręcone na potrzeby rynku wideo.

Publikację drugiego wydania książki zrecenzował prof. Krzysztof Loska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a za jej redakcję odpowiadał Robert Dudziński z Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Trickster. Dawid Głownia jest doktorantem w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ i członkiem Stowarzyszenia Trickster. Zajmuje się historią kina japońskiego, głównie w kontekście jego relacji do szerszych procesów społeczno-politycznych, marginalnymi obszarami kina gatunków oraz socjologią (pop)kultury. Sześć widoków na kinematografię japońską to jego pierwsza książka o kinie Japonii. Jest jednak autorem szeregu artykułów naukowych o tej tematyce. Z recenzji pierwszego wydania 


viv za Stowarzyszenie Tricksterblog comments powered by Disqus