Więcej edukacji w Muezeum Gombrowicza

26 stycznia 2017

Muzeum Witolda Gombrowicza przygotowało nową, poszerzoną ofertę edukacyjną. Oprócz tradycyjnego oprowadzania po wystawie prezentującej życie i twórczość autora „Ferdydurke” muzeum oferuje kilka tematów zajęć dydaktycznych dostosowanych do szkolnych wymogów programowych. Nowością są bezpłatne warsztaty poświęcone interpretacji literatury współczesnej. 

Warsztaty adresowane są do uczniów, którzy chcą skutecznie przygotować się do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym lub startują w olimpiadzie polonistycznej albo innych konkursach, a także do wszystkich, którzy po prostu interesują się literaturą polską lub sami próbują pisać lub recenzować teksty literackie. Zajęcia obejmują analizę i interpretację wybranych przez uczniów tekstów kultury powstałych po 1989 roku, także spoza kanonu szkolnego. 

 Fot. Maciej Bociański/ ML

Wszystkie szczegółowe informacje na temat  oferty, warsztatów, zwiedzania - znajdziecie na stronie Muzeum.

Jednocześnie literacka Nagroda im. Witolda Gombrowicza zyskała nowego Mecenasa - Jarosława Krzyżanowskiego, prezesa firmy QFG (sektor spożywczy, działa na dwóch kontynentach). Wsparł on Nagrodę kwotą 50 tys. zł! 

Od lewej: Radosław Witkowski - prezydent Radomia, Jarosław Krzyżanowski - Mecenas Nagrody, Tomasz Tyczyński - sekretarz kapituły Nagrody i kurator Muzeum Gombrowicza. Fot. Łukasz Wójcik

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza staje się znaczącym ogólnopolskim wyróżnieniem kulturalnym. Potwierdza to zlecony przez Prezydenta Radomia raport pokazujący efekty marketingowe wydarzeń kulturalnych i społecznych, zorganizowanych przez miasto i instytucje z nim związane. Raport określa zasięg przekazu o wydarzeniu do odbiorcy medialnego oraz tzw. ekwiwalent reklamowy wydarzenia. W przypadku Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza  ekwiwalent ten wyniósł ponad 1 300 000 złotych, przy nakładach około 140 000 złotych. 

Nagrodę w 2015 roku ustanowił Prezydent Radomia, współorganizowana jest przez Muzeum Witolda Gombrowicza (oddział Muzeum Literatury). Nagrodę otrzymują pisarze debiutanci: za pierwszą lub drugą książkę napisaną prozą artystyczną 

w języku polskim. Patronat Honorowy nad Nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz. 

blog comments powered by Disqus