Fragile - 17 - (3/2012)

okładka

Oddając w ręce czytelników nowy numer „Fragile”, zastanawiamy się, czy jest możliwy do zrealizowania pozytywny projekt współczesności oparty na różnicy i czym jest dzisiaj ta dogłębnie strukturyzująca jakość. Czy różnica nie jest przypadkiem dla nas wyjściem z sytuacji społeczno-politycznych układów bez nadziei na lepszą przyszłość? Czy pragnienie odrębności nie jest coraz bardziej słyszalne w świecie zunifikowanej i miałkiej kultury konsumpcyjnej? Czy jednocześnie nie boimy się tej różnicy, która byłaby niczym innym jak dopuszczeniem do dyskusji lokalnych i wyrazistych głosów? Projekt zjednoczonej Europy stoi pod znakiem zapytania — dążenie do równości i jedności okazało się generatorem poszukiwań wszelakich regionalizmów i odrębności. Coraz bardziej widoczne na Starym Kontynencie są postawy tych, którzy budują swoją tożsamość w oparciu o odmienność. W jakim stopniu konsekwencją różnicy jest status mniejszości, pojęć tożsamości i inności? Jak ocenić ich przydatność? Tolerancja okazała się w dużej mierze ideą niewystarczającą. Jak pisze Tomasz Sikora, istnienie nietolerancji można uznać za wyznacznik realnej (a nie spłyconej do pstrokatych kolorów) różnicy. Zatem zadaniem na dzisiaj musi być przemyślenie negatywności i możliwych form odrębności w przestrzeni społeczno-politycznej. 11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Coming Outu i przy tej okazji proponujemy pogłębioną refleksję nad aktualnym znaczeniem i perspektywami przewartościowania tego publicznego aktu ujawniania indywidualnych tożsamości. Przebrnęliśmy już przez okresy popularności ideologii skrajnie nacjonalistycznych, które generują wszelkie możliwe negatywne konsekwencje klasyfikacji opartych na odróżnianiu, postmodernistycznej afirmacji płynności, zachwytu nad polityczną poprawnością czy wiary w równouprawnienie bez faktycznego wpływu na codzienne życie. Na pojęciu różnicy w dużej mierze oparty jest kształt kultury europejskiej, jednak nie zawsze coming out jest możliwy. Ludzkie postrzeganie świata i innych nadal zbyt często jest zbudowane na stereotypach.

Agnieszka Kwiecień

W numerze:

Via politica negativa. O odmieńcach, różnicy i strategicznej negatywności — Tomasz Sikora

Przyczynek do rozważań o różnicach — Beniamin Bukowski

Pułapki coming outu — Rafał Majka

Obywatelstwo — od uniwersalizmu do równości w różnicy? — Ewelina Ciaputa

Homo-niewiadomo! — Samuel Nowak

 

Literatura

Negatywna różnica Michela Houellebecqa — Wit Pietrzak

Socjopata jak łopata. Daniela Koziarskiego „prawicowy humor” wobec paniki homoseksualnej — Piotr Sobolczyk

Podwójny coming out celebryty. Przykład Michała Witkowskiego — Anna Grochowska

 

Sztuka

Spokojnie, pudlu! Poduszkę ci najlepszą dam— Patrycja Cembrzyńska

Performatywne coming outy Lerato Shadi — Natalia Cieślak

Współczesny miks różnorodności, czyli wielokulturowość — Zuzanna Sokołowska

Dzieło — autokomentarz — Lady Gaga — Maria Janicka

Niedawno temu w Krakowie. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012


Muzyka

O czym szumią taśmy — Dariusz Brzostek

Japoński muzyczny gender bender — Joanna Katarzyna Puchalska

Formy — naturalna multimedialność (9): Muzyka do języków — Michał Górczyński

 

Teatr

Mit rodziny Huang — Katarzyna Lemańska

Kobieta — godność kultury. Brave Festival 2012 — Katarzyna Bester

 

Film

Trykot w szafie — Ewa Drab

I „gladiatorzy w garniturach” mogą marzyć. Performatywność politycznego coming outu na przykładzie serialu Skandal — Grzegorz Stępniak

Wykluczenie i różnica w świecie Czarnej Wenus Abdellatifa Kechiche’a — Magdalena Bartczak

„Świat na pół umarły, ale wciąż jeszcze widzialny”. Klasy wykluczone w polskim kinie lat 70. i 80. — Artur Zaborski

Perwersyjny modernizm. Architektura (nie)równości według Davida Cronenberga — Marta Habdas

 

Antropologia

Hidżra — ani kobieta, ani mężczyzna — Przemysław Piekarski

Zaratusztrianie w Europie. Starożytna wiara w nowoczesnym świecie — Paulina NiechciałTytuł: Fragile
Data wydania: 10/2012
Cena z okładki: 7 zł


blog comments powered by Disqus