Nowa Fantastyka

Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik

Literacki miesięcznik z ambicjami i barwny magazyn plastyki, filmu, nauki, cyberkultury. Dwudziesty drugi rok na rynku. Redakcja lansuje gatunek jako nowoczesną literaturę zajętą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, nauką, cywilizacją, polityką, religią.

W piśmie debiutowali m.in.: Andrzej Sapkowski, Rafał A. Ziemkiewicz, Konrad T. Lewandowski. Drukowali obcokrajowcy: Philip K. Dick, J. R. R. Tolkien, Anthony Burghess, Orson Scott Card, Kir Bułyczow. Popularyzowali naukę: Maciej Iłowiecki, Karol Sabath, Marek Hołyński, Zbigniew T. Dworak. Prezentowali swoje prace głośni plastycy zagraniczni (Giger, Moebius, Bilal) i znani polscy internacjonałowie (Beksiński, Siudmak, Skarżyński, Yerka).


Patrz rocznikami:


blog comments powered by Disqus