Recenzja antologii referatów "Sympozjum Komiksologiczne: Sztuka komiksu w perspektywie polskiej komiksologii"

Autor: Tomasz Nowak

Pozornie przewrotny tytuł publikacji oraz rozważania nad tym czym jest w istocie swej "komiksologia" rozjaśnia trochę podtytuł: Antologia referatów interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego. Jeszcze głębiej w sens tego pojęcia wnika we wstępie redaktor opracowania udowadniając, iż mamy tu do czynienia z całkiem poważnym studium przedmiotu.

Teoretyczne rozważania nad komiksami, ich coraz istotniejszą rolą, historią i szerszym odniesieniem do teorii sztuki nabierają wyraźnego rozmachu. Pierwsze cztery z dziesięciu zaprezentowanych w opracowaniu referatów to "analiza praktyczna" - śledzą one historię i rozwój (bądź jego brak) gatunku, omawiają przykładowe interakcje komiksu z wartościami społecznych (na podst. Thorgala).

Część druga, to rozważania bardziej abstrakcyjne, odnoszące problematykę komiksu do szeroko pojmowanych zjawisk kultury i sztuki. Przychylne i otwarte nastawienie autorów pozwala na interesujące prześledzenie rozmaitych wątków, spojrzenie lub przynajmniej zasygnalizowanie istnienia wielu możliwych płaszczyzn omawiania poruszanych zagadnień.

Sympozjum odbyło się w ramach dorocznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu. Zaprezentowane w zbiorze referaty skierowane były zatem do szerokiego odbiorcy i stąd ich popularnonaukowy charakter. Jest to raczej przegląd przyczynków do pogłębionych studiów. W sposób zwięzły i nie narzucający ukazano niezwykłą wieloaspektowość "komiksologii". Łamiąc wciąż silne stereotypy wskazano, iż także ten gatunek twórczości żyje własnym, bogatym życiem; życiem ciekawym, godnym głębszej refleksji.

Sympozjum Komiksologiczne - 1 - (1/2001) Sztuka komiksu w perspektywie polskiej komiksologii

Redaktor naczelny: Krzysztof Skrzypczyk
Okładka: Krzysztof Gawronkiewicz
Wydawnictwo: ŁDK - Łódzki Dom Kultury
Tytuł: Sympozjum Komiksologiczne
Data wydania: 10/2001
Liczba stron: 36
Format: 210x295 mm
Papier: offsetowy
Druk: cz.-b.blog comments powered by Disqus