Skład redakcji Gildii Literatury

Autor: CD Jack

 
Iwona "viv" Szabłowska
redaktor
(recenzje, newsy)
 
Henryk Tur
recenzent
 
Krystian Citowicki
recenzent
 
Sylwia Niemiec
recenzent
 
Oliwia Potocka
recenzent
 
Szczepan Matyjasek
recenzent
 
Jakub "Qbuś" Nowak
recenzent
 
Jerzy Łanuszewski
redaktor
(recenzje)

Zespół korektorski

 

Nota dla wydawnictw i innych podmiotów współpracujących z Gildią Literatury:
Jeżeli kontaktuje się z Państwem osoba spoza powyższej listy, powołując się na Gildię Literatury, osoba ta nie jest naszym redaktorem i czyni to bez naszej wiedzy oraz pozwolenia.


blog comments powered by Disqus