Diabeł

okładka
Autor: Alfonso M. di Nola
Tłumaczenie: Ireneusz Kania

Pełny tytuł książki to Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość. Wygląda na to, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat diabeł wydostał się z zamknięcia, w jakim trzymała go teologia zajmująca się demonami, i opuścił labirynt archaicznych roztrząsań doktrynalnych, aby niepokojąco zadomowić się w naszej codzienności. Tym sposobem doszło poniekąd do niespodziewanego wtargnięcia w mass media pierwiastka tajemnego i irracjonalnego, wyobrażeń całkowicie sprzecznych z mentalnością logiczną i naukową.

W sytuacji płynnej, ciągle się zmieniającej, której nauki humanistyczne nie potrafią jeszcze uchwycić i jasno określić, nadal istotne pozostaje pytanie, czy obecna inwazja diabelska to tylko epizod spowodowany naszą sytuacją historyczną, czy też mamy tu do czynienia z powtarzaniem się mitycznej fantasmagorii należącej do każdej epoki i każdej kultury (...) - [fragment wstępu Alfonso M. di Nola]

Spis treści:

WPROWADZENIE
OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW
NARODZINY DIABŁA
Akt metrykalny demona
Hipoteza o narodzinach: diabeł w psychoanalizie
DEMON W KULTURACH ARCHAICZNYCH
Diabeł u ludów pierwotnych
Demony w kulturach mezoamerykańskich
DEMONOLOGIA IRAŃSKA I JEJ TRANSMISJA
Demon w starożytnej cywilizacji irańskiej
Demony a gnoza
Mitologia demoniczna w tradycji mandajskiej
Historia diabła w manicheizmie
Demonologiczne dziedzictwo manicheizmu: pryscylianie, paulicjanie, bogomili, katarowie, albigensi
Tradycja diabelska u Słowian, Bałtów i Ugrofmów
Diabeł w dawnych kulturach bałkańskich
GRECY, RZYMIANIE I ETRUSKOWIE
Sfery piekielne albo demoniczne u Greków i Rzymian
Demon Etrusków
DIABEŁ I ZŁO U GERMANÓW I CELTÓW
Germańskie i celtyckie epifanie demoniczne
DEMONOLOGIA INDYJSKA I TYBETAŃSKA
Moce demoniczne w Indiach
Tybetańskie demony budzące grozę
DALEKI WSCHÓD
Demoniczność w religiach Dalekiego Wschodu
EPIFANIE DEMONICZNE NA BLISKIM WSCHODZIE
Demonologia mezopotamska. Sumerowie i Asyro-Babilończycy
Demonologia hetycka
Wątki demonologiczne w tradycji egipskiej
DEMON W KULTURZE ŻYDOWSKIEJ I W JUDAIZMIE
Moce diabelskie w tradycji biblijnej i judaistycznej
TRADYCJA CHRZEŚCIJAŃSKA
Demon w Nowym Testamencie
Demonologia pierwszych wieków historii chrześcijaństwa 186 Diabeł na pustyni
Diabeł zbawiony i odkupiony
ANTYCHRYST I KOSMICZNA KATASTROFA
Oblicza Antychrysta
Diabeł i Antychryst u Lutra i w nurtach przedreformacyjnych
Diabeł mormonów, świadków Jehowy, Adwentystów Dnia Siódmego' i Kościoła Prawa Dawidowego
DEMONOLOGIA I CZAROWNICTWO NA ZACHODZIE
Wielka epoka demonologii katolickiej
Hierarchie diabelskie
Znaki diabelskie
Antropologiczne sensy czarownictwa
Kwestia czarownictwa diabelskiego w doktrynie kościelnej
Diabły i czarownice na sabacie
Diabły i czarownice przed trybunałami
Hipotezy na temat pochodzenia i natury demonologii związane z czarami
OPĘTANIE I EGZORCYZM
Demon w religiach opętania
Opętanie w tradycji zachodniej
Egzorcyzm katolicki jako sakralna terapia antydemoniczna
CZARTY, BURZE I ZWIERZĘTA DIABELSKIE
Diabeł jako sprawca burz i nieprzyjaciel wieśniaków
DEMONIZACJA GRUP ETNICZNYCH. ŻYDZI I CYGANIE
Żydzi i Cyganie utożsamieni z diabłem. Demonizacja grup etnicznych
DEMONOLOGIA LUDOWA
Diabeł w kulturach ludowych
DEMONY W ISLAMIE
Diabeł w islamie
Czciciele diabła

Wydawnictwo: Universitas
Miejsce wydania: Kraków
Wydanie polskie: 2000
Tytuł oryginalny: Il diavolo. Le forme, la storia, le vicende di Satana e la sua universale e malefica presenza presso tutti i popoli, dall'antichita ai nostri giorni
Wydawca oryginalny: Newton Compton
Rok wydania oryginału: 1987
Liczba stron: 418
Format: 150x210 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 83-242-0293-5
Wydanie: II
Cena z okładki: 35 zł

Materiały związane z książką:


blog comments powered by Disqus