Filmowe Światy. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku

Redakcja: Andrzej Gwoźdź

Książka jest drugim, po Nie tylko filmy, nie same kina... z 1996 roku, zaproszeniem do spotkania z historią kina na Górnym Śląsku. To, co zdaje się odróżniać Filmowe światy od wcześniejszego tomu, to wyjście poza centrum regionu ku jego peryferiom i obrzeżom (Skoczów, Bielsko-Biała, ziemia raciborsko-wodzisławska) – nie mniej interesującym filmowo niż ośrodki tradycyjne. Szerzej niż poprzednio zakreślono ramy funkcjonowania filmu i kina, do dziejów sztuki filmowej dopisując wątki związane z perypetiami amatorskiego i DKF-owskiego ruchu filmowego oraz historią i dniem dzisiejszym śląskiego filmoznawstwa; przedstawiono m.in. sylwetki dwóch wybitnych śląskich reżyserów – Kazimierza Kutza i Lecha Majewskiego. Badacze tej problematyki opisują kulturoznawczą rolę kina na Śląsku, przytaczają i analizują pierwsze wyświetlane filmy, opisują wygląd sal kinowych. Te fascynujące fakty i szczegóły wymagały skrupulatnej pracy, zapoznania się z afiszami, ogłoszeniami i innymi dokumentami życia społecznego. Osobnego opracowania doczekał się powstały w 1974 roku Zakład Wiedzy o Filmie Uniwersytetu Śląskiego (od 1979 – Wydział Radia i Telewizji). Dzięki dołączonym skorowidzom: tytułów filmów i nazwisk Czytelnik łatwo odnajdzie interesujący go fragment.

Wydawnictwo: Śląsk
Miejsce wydania: Katowice
Wydanie polskie: 1998
Seria wydawnicza: Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku
Liczba stron: 256
Oprawa: miękka
ISBN: 83-7164-125-7
Wydanie: I


blog comments powered by Disqus