Encyklopedia szkolna. Biologia

okładka
Autor: Autor zbiorowy. Nauka popularna

Encyklopedia zawiera ok. 2500 haseł ułożonych alfabetycznie, w których przedstawiono:
• wiadomości o budowie i funkcji organizmów oraz procesach w nich zachodzących;
• hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, podstawy ewolucji i antropogenezy;
• zależności istniejące w przyrodzie oraz określenie miejsca zajmowanego w niej przez człowieka;
• ocenę stanu środowiska naturalnego i zagrożeń wynikających z niewłaściwej gospodarki dobrami naturalnymi;
• zasady ochrony przyrody;
• definicje pojęć i problemów biologicznych oraz najnowsze informacje z zakresu genetyki, biologii molekularnej, biochemii i mikrobiologii.

Zastosowano w niej podział organizmów na pięć królestw: Monera, Protoctista, grzyby (Fungi), rośliny (Plantae), zwierzęta (Animalia) i podano ich pełną systematykę, jak również systematykę bakterii i wirusów.

Przy opisie wiekszości znanych gatunków roślin i zwierząt, ważnych ze względów naukowych bądź gospodarczych, podano nazwy opisywanych gatunków.

Publikacja zawiera 1500 ilustracji, w tym poglądowe rysunki, fotografie (np. unikalne fotografie mikroorganizmów i organelli komórkowych) oraz liczne tabele zbiorcze.

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie polskie: 2005
Liczba stron: 1048
Format: A4
Oprawa: twarda
ISBN: 83-02-09432-3
Cena z okładki: 119,90 zł

Materiały związane z książką:


blog comments powered by Disqus