Christopher Andrew


Christopher Andrew to profesor historii współczesnej Cambridge University I wybitny ekspert w dziedzinie tajnych służb Wielkiej Brytanii, USA i byłego Związku Radzieckiego. Jest autorem kilku książek poświęconych wywiadowi.

Bibliografia:blog comments powered by Disqus