BAŁKANY, WŁOCHY I AFRYKA 1914-1918 Historia pierwszej wojny światowej

okładka
Autor: David Jordan

Książka zawiera szczegółowy opis przyczyn i przebiegu wojny na Bałkanach, we Włoszech i w Afryce – od zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda po kapitulację Państw Centralnych.

Ponad 200 znakomitych ilustracji, szczegółowo ukazujących siły przeciwników, najważniejszych dowódców i decydujące bitwy kampanii.

Zawiera 20 kolorowych map teatrów działań oraz bitew, w tym kampanii w Serbii, pod Salonikami, w koloniach afrykańskich oraz bitew nad Isonzo, pod Caporetto i pod Vittorio Veneto.

W książce znajdziemy opis skutecznego oporu stawianego przez Lettow-Vorbecka i jego złożonego głównie z ludności afrykańskiej kontyngentu, niszczących epidemii pod Salonikami, od których zmarły tysiące żołnierzy, zaciekłych walk w górach nad granicami Włoch oraz udziału wojsk niemieckich, francuskich, brytyjskich i amerykańskich na tym mało znanym froncie.

Wydawnictwo: Rebis
Miejsce wydania: Poznań
Wydanie polskie: 4/2011
Seria wydawnicza: Historia
ISBN-13: 978-83-7510-480-6


blog comments powered by Disqus