"Polak w świecie finansów" - recenzja książki

Autor: Aleksander Krukowski
Korekta: Alicja "cichutko" Laskowska
29 marca 2013

www.gildia.pl
Polak w świecie finansów.
Dostępność: 1-2 dni robocze
Cena: 53,10 zł 59,00 zł
dodaj do koszyka

Psychologia wydawania

Jak przeciętny Kowalski odnajduje się w niuansach współczesnej ekonomii? Czy Polacy posiadają dobrą orientację w kwestiach oszczędnościowych, podatkowych i emerytalnych? Dlaczego w zarządzaniu swoimi finansami dokonują takich, a nie innych wyborów, często mniej dla nich korzystnych? By odpowiedzieć na te pytania, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zleciła w 2009 roku szeroko zakrojone badanie statystyczne przeprowadzone przez Dominikę Maison. Badanie to, uzupełnione o kolejne projekty statystyczne autorki, stało się podstawą książki Polak w świecie finansów. O psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków, będącej próbą opracowania zebranych wyników i podania ich w formie bardziej przystępnej.

Publikacja została podzielona na 8 rozdziałów, które dotyczą różnych aspektów finansowego funkcjonowania Polaków. Rozdział pierwszy stanowi próbę ujęcia dobrobytu jako kategorii psychologicznej, dzięki czemu Maison wykazuje, że obiektywny stan posiadania nie ma większej wartości, liczy się natomiast subiektywne zadowolenie i nastawienie człowieka. W rozdziale drugim poddano refleksji akt wydawania pieniędzy, który okazuje się równie złożonym pod względem psychologicznym. Rozdziały trzeci, czwarty i piąty dotyczą oszczędności i inwestycji, zaś rozdział szósty i siódmy traktują o rozumieniu systemu podatkowego i ekonomicznego. A w zasadzie jego nierozumieniu, jak się okazuje. Zamykający książkę rozdział ósmy to próba segmentacji ekonomicznej Polaków, to znaczy podzielenia ich na charakterystyczne grupy (segmenty), w obrębie których wskazać można różne psychologiczno-ekonomiczne zależności.

Psychologiczna perspektywa przyjęta przez autorkę okazuje się w praktyce bardzo ciekawa. O ile czysto ekonomiczne zależności potwierdzają się w statystykach, o tyle nie mają one bezpośredniego przełożenia na skalę mikro, czyli na finanse pojedynczego człowieka. Maison odchodzi więc od "ekonomicznej teorii wszystkiego", pozostawia ujęcie makro i skupia się w swej pracy na jednostkach podejmujących indywidualne decyzje. Okazuje się wtedy, że dwóch Polaków będących w takiej samej sytuacji ekonomicznej, podejmuje zupełnie różne decyzje. Jeden z nich część pieniędzy oszczędza, inwestuje w rozmaity sposób, drugiemu zwykle brakuje środków już na kilka dni przed wypłatą. Pierwszy swobodnie wydaje pieniądze, choć nie jest przy tym rozrzutny, drugi cierpi wewnętrzne katusze za każdym razem, kiedy ma się rozstać z kolejnym banknotem. Co więcej – posiadając identyczną sytuację wyjściową, dokonują oni zupełnie różnej oceny własnego położenia. Jeden będzie zadowolony z ilości zarabianych pieniędzy, drugi nie. Choć najprawdopodobniej obaj będą mieli pewne kłopoty z oceną swojej sytuacji, dopóki nie odwołają się do sytuacji pozostałych rodaków. Okazuje się bowiem, że to nie ogólny dobrobyt jest źródłem szczęścia, lecz (Schopenhauer zaciera ręce) posiadanie większej ilości pieniędzy od pozostałych.

Polak w świecie finansów swoją formą przypomina podręcznik. Wyraźnie wyszczególnione rozdziały, duża ilość tabel i rozmaitych wykresów, wyróżnienie kluczowych pojęć, wydzielone regułki, wnioski i podsumowania – to wszystko sprawia wrażenie, że czytamy książkę, z której treści czeka nas sprawdzian. Wrażenie podsycane jeszcze bardziej przez dość oszczędny i wykładniczy język oraz bardzo silną tendencję do kategoryzacji: grupowania, segmentowania, rozróżniania i tym podobne.

Istnieje szansa, że książka napisana przez Dominikę Maison stanie się podręcznikiem akademickim. Byłby to z pewnością korzystny scenariusz dla studentów kierunków ekonomicznych, bo zbliżałby ich do perspektywy pojedynczego, psychologicznie determinowanego człowieka. Jednocześnie Polak w świecie finansów może trafić do niefachowego czytelnika, pomóc mu zrozumieć rozmaite mechanizmy i być może zainspirować do próby przewartościowania własnego nastawienia. Lecz w tym drugim wypadku książce brakuje lekkości pióra i popularnego zacięcia, przez co będzie ona dużo trudniejsza w odbiorze.

Polak w świecie finansów

Autor: Dominika Maison
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie polskie: 1/2013
Liczba stron: 256
Format: 165x240 mm
Oprawa: twarda
ISBN-13: 9788301172220
Wydanie: I
Cena z okładki: 54,00 zł


blog comments powered by Disqus