Recenzja książki "W stronę podmiotowości"

Autor: Aleksander Krukowski
Korekta: Bool
24 grudnia 2012

www.gildia.pl
W stronę podmiotowości.
Dostępność: 1-2 dni robocze
Cena: 34,90 zł 49,90 zł
dodaj do koszyka

Czytając zbiór "W stronę podmiotowości", odniosłem wrażenie, że nauka uprawiana na najwyższym poziomie wywołuje efekt, który określa się czasem mianem efektu kuli śnieżnej. Istnieją dobrzy naukowcy, których sprawność intelektualna i pomysłowość prowadzi do przełomowych nieraz odkryć, należy się im uznanie. Istnieją też naukowcy świetni, którzy nie tylko dorównują lotnością umysłu naukowcom dobrym, ale przewyższają ich w pewien sposób. Ten "pewien sposób" nie ma już wiele wspólnego z funkcjami poznawczymi czy pracowitością. Manifestuje się on na płaszczyźnie interpersonalnej. Tak, że świetni naukowcy nie tylko są świetnymi badaczami, są także świetnymi ludźmi. I też, oczywiście, zasługują na uznanie, lecz obok niego zasługują jeszcze na szacunek, przyjaźń i głęboką miłość.

Ikoną, przedstawieniem postaci takiego świetnego naukowca jest właśnie "W stronę podmiotowości". Książka ta dedykowana jest profesor Marii Jarymowicz, której wkład w rozwój polskiej psychologii jest ogromny (jak bardzo, uświadamia nam właśnie to opracowanie). Wiąże się on nie tylko z publikacjami pani profesor, z jej pracami przybliżającymi polskiemu czytelnikowi, studentowi czy praktykowi zachodnie teorie, lecz także przejawia się w postaci zawodowych i osobistych kontaktów. To właśnie powoduje wspomniany efekt kuli śnieżnej. Myśli, idee powstałe w umyśle i książkach Marii Jarymowicz podchwycone zostały przez jej uczniów: studentów, doktorantów, pracowników, zespoły badawcze. Podchwycone, rozbudowane i wyrażone w osobistych już publikacjach. Przez co profesor Jarymowicz stała się swego rodzaju dobrym duchem wyzierającym spomiędzy kart wielu cudzych tekstów.

Mając świadomość tego, redaktorki omawianego tomu, Anna Szuster, Dominika Maison i Dorota Karwowska, postanowiły złożyć książkę będącą wyrazem uznania dla Marii Jarymowicz. Uznania w podwójnym sensie: jako naukowca i jako człowieka. Ów podwójny sens odzwierciedla dwuczęściowa struktura tomu. W pierwszej części znalazły się teksty uczniów i przyjaciół pani profesor, które w przeważającej mierze nawiązują do jej szeroko zakrojonych badań nad psychiczną kondycją człowieka. Część druga, skromniejszych rozmiarów, ale nie mniejszej przecież wagi, składa się z krótkich, czasem kilkustronicowych, czasem liczących zaledwie kilka akapitów wspomnień związanych z Marią Jarymowicz. Wspomnienia te spisane zostały przez wielu przyjaciół i współpracowników pani Profesor, również tych z zagranicznych ośrodków naukowych. Pokazuje to, jak otwartą i światową (a wszyscy wspominający są zgodni w tym, że także sympatyczną) osobą jest Maria Jarymowicz.

Wróćmy jednak do części pierwszej. Pełen tytuł tomu brzmi "W stronę podmiotowości. O emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania". Podtytuł wskazuje tematykę podrozdziałów zawartych w części merytorycznej. Dwanaście prac podzielono na pięć części, które kolejno dotyczą: emocji, wartościowania, tożsamości, prospołeczności i... rytmów dobowych. Choć książka dotyczy podmiotowości, to jest ona traktowana w sposób słaby. To znaczy autorzy zaznajamiają czytelnika z dużą ilością wpływów, jakim podlega każdy z nas. Człowiek uwikłany jest w sieć zależności od własnych emocji, utajonych afektów, kultury, w jakiej żyje. Jego zachowania mają charakter naśladowczy, podlegają rozmaitym manipulacjom otoczenia. Z drugiej strony "słabość" podmiotowości bywa też jej siłą w tych sytuacjach, kiedy rezygnujemy z koncentracji na własnym ego i otwieramy się na innych ludzi, potrzebujących czy na społeczeństwo jako takie.

"W stronę podmiotowości" to książka naukowa, kierowana do osób zaznajomionych z naukowym żargonem. Ponieważ wydał ją Smak Słowa, niebędący jednoznacznie naukowym wydawnictwem, cechę tę należy podkreślić. Nie jest to zbiór popularnonaukowy i czytelnik niezaznajomiony z podstawami psychologii czy naukowego stylu nie tylko czuć się będzie zdezorientowany, lecz także znudzony taką, a nie inną formą prowadzenia tekstu. Natomiast tzw. czytelnik fachowy, sięgając po książkę dedykowaną Marii Jarymowicz, będzie najprawdopodobniej nie tylko usatysfakcjonowany jej merytoryczną stroną, lecz także poruszony osobistym charakterem zbioru.

W stronę podmiotowości. O emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania

Redakcja: Dorota Karwowska, Dominika Maison, Anna Szuster
Wydawnictwo: Smak słowa
Wydanie polskie: 10/2012
Liczba stron: 336
Format: 170 x 245 mm
Oprawa: twarda
ISBN-13: 9788362122400
Wydanie: I
Cena z okładki: 49,90 zł


blog comments powered by Disqus