Recenzja książki "Tajemnice run"

Autor: Kormak

Czym są runy? Jakie jest ich przeznaczenie? Czy są językiem naszych indoeuropejskich przodków, czy tez może posiadają aktualne w naszych czasach, inicjacyjne znaczenie?

Ten cytat z tylnej okładki Tajemnic Run dokładnie streszcza tą książkę. Skromna objętość (niecałe 100 stron) niesie w sobie potężny ładunek informacji, skłaniających do głębszych przemyśleń. To wyzwanie. Od razu zaznaczam, że książka ta nie jest dla ludzi o wąskich horyzontach myślowych. Oni mogą odrzucić tezy w niej zawarte tylko z powodu złej sławy jej autora. Dlaczego?

Guido von List, autor Tajemnic Run, żyjący w latach 1848-1919 badacz mitologii germańskiej i mistyk, jest postacią kontrowersyjną. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze, jego teorie na temat pochodzenia i historii plemion germańskich oraz znaków runicznych zostały odrzucone przez naukowców i wyśmiane jako zupełnie bezwartościowe. Po drugie, List stał się jednym z mentorów niemieckich i austriackich ruchów volkistowskich i neopogańskich, a niektóre z nich w następnych dekadach przyczyniły się do dojścia nazistów do władzy. Wielu prominentnych funkcjonariuszy III Rzeszy w swoich biblioteczkach posiadało wszystkie dzieła Lista, a jego teorie na temat pochodzenia ras ludzkich wg jego wrogów zainspirowały nazistów do czystek etnicznych.

Sprawa jednak nie jest tak prosta, jakby chcieli tego zwolennicy tezy łączącej bezpośrednio Lista ze zbrodniami II Wojny Światowej. Nie będę tutaj zagłębiał się w temat, bo nie czas i miejsce na to, ale sama książka Tajemnice Run z tymi zarzutami nie ma nic wspólnego. Znajdują się w niej przemyślenia Guido von Lista na temat pochodzenia znaków runicznych, które wg niego były nie tylko pismem ludów Północnej Europy, ale przede wszystkim każda runa niesie ze sobą bogactwo symbolicznych znaczeń i ma zastosowanie magiczne. To prawda, nazistowscy okultyści czerpali obficie z jego teorii, ale należy pamiętać, że za jego życia nie istniała NSDAP, a sam List mówiąc o walorach różnych ras bazował wyłącznie na kategoriach ducha. Warto w tym miejscu zacytować słowa tłumacza, Krzysztofa Azarewicza, ze wstępu: Nie można zapominać o tym, że von List rozkwit aryjski rozpatrywał przede wszystkim na poziomie kultury oraz ducha, a nie fizycznej eksterminacji "gorszych" ras. Główne źródło jego zainteresowań stanowiły cywilizacyjno-archetypowe wzorce utrwalone w mistyce i kulturze ludów germańskich (...). Eksploracje tych wymiarów doprowadziły Lista do wielu wniosków o zdecydowanie mistycznym, a nie rasowym zabarwieniu.

W 1902 roku po operacji zaćmy Guido von List przez 11 miesięcy był oślepiony. Wotan (Odyn) poznał tajemnice run poświęcając jedno ze swoich oczu. To samo stało się z Listem - przebywając w krainie ciemności doznał on iluminacji, poznając ezoteryczne znaczenie poszczególnych run. Na podstawie pieśni Havamal (Pieśni Najwyższego z Eddy Poetyckiej) opracował własny alfabet runiczny, zwany armanicznym, składający się z 18 znaków. Była to nowość, bo do tej pory nauka znała jedynie tzw. futharkh młodszy i starszy oraz futharkh anglosaski. Ponadto kolejnym obszarem zainteresowań Lista stała się heraldyka - w herbach dopatrywał się zaszyfrowanych symboli runicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Fyrfosu, u nas znanego bardziej jako swastyka. Podobnych nawiązania widział on w nazwach miejscowości, układach belek w domach, symbolice masońskiej, architekturze (sakralna geometria) itd. Ślady germańskiej wiedzy ezoterycznej odnajdywał nawet w Kabale!. Oczywiście koła naukowe reagowały w najlepszym przypadku ignorowaniem jego teorii - jak zresztą zweryfikować wiedzę nabytą drogą mistycznego oświecenia?

Tajemnice Run to niezwykle interesująca pozycja nie tylko dla pasjonatów zakazanych tematów, ezoteryki i kontrkultury. To także cenna lektura dla tych, którzy chcą poznać, jakie prądy filozoficzne miały wpływ na historię współczesnej Europy. Guido von List i wielu innych mu podobnych badaczy przyczynili się bowiem nie tylko do renesansu zainteresowania neopogaństwem, ale także pośrednio oddziaływali na odzyskanie przez Niemców tożsamości narodowej.

Tajemnice run

Autor: Guido Von List
Okładka: Wojciech Benicewicz
Tłumaczenie: Krzysztof Azarewicz
Wydawnictwo: Okultura
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie polskie: 2003
Tytuł oryginalny: Das Geheimnis der Runen
Wydawca oryginalny: P. Zillmann, Gross-LIchterfelde
Rok wydania oryginału: 1907-08
Seria wydawnicza: Corpus Hermeticum
Liczba stron: 98
Format: A5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88922-04-1
Wydanie: I
Cena z okładki: 24,00 zł


blog comments powered by Disqus