Heike Owusu

Autor: Kormak


Heike Owusu bardzo wcześnie zyskała duchowe widzenie świata, co stało się powodem jej izolacji i niezrozumienia w gronie rodzinnym i środowisku społecznym. Za pomocą treningu autogennego i opracowanych przez siebie metod samouzdrawiania pokonała chorobę, która poważnie zagrażała jej życiu. Późniejsze małżeństwo z mieszkańcem Ghany pogłębiło jej - i tak znaczne - zainteresowanie mitologią i prakulturą ludów pierwotnych. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do wyzwolenia jej potencjału artystycznego, umożliwiając jednocześnie przekazywanie zgromadzonej wiedzy na różne sposoby: w formie kosmicznych obrazów, ilsutracji i prac pisemnych.

Książki wydane w Polsce:

  • Symbole Egiptu
  • Symbole Afryki
  • Symbole Indian Ameryki Północnej
  • Symbole Inków, Majów i Azteków
  • Rytuały VoodooBibliografia:blog comments powered by Disqus