Polska muzyka filmowa w latach 1945-1968

okładka
Autor: Iwona Sowińska

Pierwsza w polskim piśmiennictwie próba historycznego opisu tytułowego zjawiska. Sytuuje się ona na przecięciu się trzech sił: muzyki jako takiej, kina oraz przeobrażającej się - nie tylko pod wpływem przemian politycznych - kultury. Muzyka filmowa rozpatrywana jest zawsze w kontekście dzieła, w którym się pojawia, a zarazem w kontekstach wobec dzieła zewnętrznych: dominujących poetyk filmowych i muzycznych, z uwzględnieniem czynników politycznych, produkcyjnych i innych. Książka składa się z dwóch części. Granice pomiędzy nimi wyznacza rok 1956, kiedy to ściśle splotły się trzy determinanty muzyki filmowej: muzyka, kino i polityka.

Miejsce wydania: Katowice
Wydanie polskie: 2006
Liczba stron: 304
Format: 170 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 83-226-1600-7
Wydanie: I


blog comments powered by Disqus