Jacek Giszczak


Był studentem Sorbony, nauczycielem w szkole polskiej w Paryżu, szefem ekipy w instytucie sondaży SOFRES-Communications, sprzedawcą futer i wody jonizowanej. Wydał Wiersze zebrane (Paryż 1989), Szosę warszawską (Warszawa 1995) – główna nagroda w konkursie na debiut powieściowy, ogłoszonym z okazji 50 – lecia „Czytelnika”, kilkanaście przekładów z literatury francuskiej i frankofońskiej. 


Bibliografia:



blog comments powered by Disqus