Jan Maszczyszyn


zdjęcie
Jan Maszczyszyn urodził się w 1960 roku w Bytomiu. Laureat pierwszego konkursu literackiego ogłoszonego przez miesięcznik "Fantastyka" (obok Sapkowskiego i Huberatha). Debiutował na łamach "Nowego Wyrazu" w 1977 roku opowiadaniem "Strażnik". Swoje teksty publikował w "Fantastyce", "Politechniku", "Faktach", Merkuriuszu", "Odgłosach", w fanzinach: Somnambul, Fikcje, Kwazar, Feniks, Spectrum.
 
Kilka opowiadań opublikował w antologiach: Spotkanie w przestworzach, Pożeracz szarości, Sposób na Wszechświat, Dira necessitas.
 
Był jednym z założycieli klubu fantastyki Somnambul.
 
W 1989 roku wyemigrował do Australii, gdzie mieszka do dzisiaj. Powrócił po latach do pisania SF, publikuje w różnych portalach fantastycznych.

Bibliografia:blog comments powered by Disqus